Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Sáng 15/1/2016, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh - chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban thường trực BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh, đồng chí: Bế Xuân Đại - Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM tỉnh - đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, xã NTM, các doanh nghiệp, HTX đóng chân trên địa bàn tỉnh…
Đ/c Triệu Tài Vinh – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Sau 5 năm phấn đấu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Giang, với sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, đến hết 2015 toàn tỉnh có 11 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra toàn tỉnh hiện có 1 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 25 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 121 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tỉnh đã dành mọi nguồn lực tập trung xây dựng Nông thôn mới, theo đó đã quy định các chương trình mục tiêu quốc gia phải dành tối thiểu 20% cho Xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới gần 3 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới 377 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 2 nghìn tỷ đồng, huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên 479 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn vay của các ngân hàng cho các hộ sản xuất, kinh doanh, làm đường giao thông, xây dựng nhà ở đạt 3.540 tỷ đồng. Trong 5 năm, có 1.512km đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở mới; làm mới, cải tạo, nâng cấp được 670 công trình thủy lợi; 508 công trình, cải tạo lưới điện cho 3.514 hộ gia đình; cải tạo, nâng cấp 415 trường học… Cùng với sự chỉ đạo, đầu tư của nhà nước, Đảng bộ nhân dân tỉnh Hà Giang đã phát động mạnh các phong trào thi đua, tạo được sự đồng thuận cao nhất trong triển khai thực hiện, nhân dân đã hiến gần 1,7 triệu m2 đất, đóng góp trên 1,8 triệu ngày công đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Kết quả trên đã làm cho bộ mặt nông thôn có sự đổi mới, khang trang, sạch sẽ, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, sự tham gia đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chính quyền các cấp vào thực hiện chương trình. Nhiều mô hình mới được triển khai thực hiện thành công như: Mô hình “Hội đồng quản lý và phát triển thôn”, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nhóm sở thích, tổ chức lại sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, sản xuất gắn với địa chỉ tiêu thụ sản phẩm, thu nhập tăng từ 9,6 triệu đồng năm 2011 lên 19,2 triệu đồng/người/năm 2015 đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn bạc đề ra nhiệm vụ Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để phong trào có khí thế thi đua mạnh mẽ, để người dân thực sự trở thành chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông, điện, nước sạch, trạm y tế, nhà văn hóa thôn bản. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và chất lượng đời sống văn hóa cho dân cư nông thôn, tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt tiêu chuẩn NTM, thực hiện mỗi huyện một xã, mỗi xã một thôn điển hình theo hướng phát triển toàn diện. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, Đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, 3 cá nhân và hai hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí: Sèn Chỉn Ly - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí: Ly Mí Lử - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã trao nhiều bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015.

 

Đ/c Triệu Tài Vinh – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Kết luận hội nghị, Đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đã được trong 5 năm qua, mặc dù Hà Giang là một tỉnh nghèo của cả nước nhưng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đoàn kết, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các nội dung chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình trong năm 2016 và những năm tiếp theo Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tỉnh đề nghị: Cấp ủy chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp trong tỉnh khắc phục những hạn chế và thống nhất quan điểm chỉ đạo từ tỉnh đến xã, trong thực hiện xây dựng NTM phải đảm bảo chắc chắn, không chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích và phải đặt người dân vào vị trí trung tâm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu tích cực của người đứng đầu các cấp đối với những tiêu chí không cần tiền phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện. Duy trì mức độ cao hơn của các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với những xã đã đạt chuẩn NTM; tiếp tục thực hiện triệt để việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình cho xây dựng nông thôn mới, theo hướng phải cụ thể, rõ từng nhiệm vụ lồng ghép, từng công trình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình. Duy trì thực hiện các phong trào xây dựng NTM ở cơ sở phải đi vào thực chất, trở thành phong trào thường xuyên của nhân dân, tránh phô chương, lãng phí, hiệu quả không cao. /. 
Thanh Hà