Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại nơi công tác

Chiều ngày 02/8/2018, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Công đoàn Văn phòng HĐNDtỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác của các đại biểu hoạt động chuyên trách. Cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Toàn cảnh buổi TXCT
Chủ trì buổi tiếp xúc cử tri có các ông Hoàng Văn Vịnh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Kiên – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Bùi Quang Trí – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Bùi Quang Trí – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và phổ biến một số nghị quyết có nội dung quan trọng và liên quan trực tiếp đến cử tri, như: Nghị quyết về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021;…

 

Cử tri Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri bày tỏ sự nhất trí cao với kết quả Kỳ họp và mong muốn UBND tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết “về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu”, cử tri cũng cho rằng hướng dẫn cần làm rõ đối tượng áp dụng, kinh phí thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị các cấp, các ngành cần xem xét, đánh giá lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương; việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới không nên “chạy theo thành tích” và tỉnh càn tiếp tục quan tâm đầu tư cho những xã đã hoàn thành cây dựng nông thôn mới. Về việc thực hiện các cơ chế, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, cử tri đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan cần quan tâm hơn nữa về nhà ở cho CCVC, người lao động có thu nhập thấp sớm ổn định cuộc sống.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vịnh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.
Hoàng Huyền