Hội nghị Quân - Dân - Chính; tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015

Chiều ngày 15/01/2016, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Hội nghị Quân - Dân – Chính, Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ly Mí Lử - Ủy viên BTV Tinh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên – UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Bích Hằng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Bùi Văn Tuân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Đoàn Quốc Việt - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Vương Ngọc Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và lãnh đạo 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…
Toàn cảnh hội nghị
Trong năm 2015 là năm cuối thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2015; mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tưởng chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, đoàn kết thi đua với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, tích cực học tập và làm theo gương điển hình”; tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vượt khó với quyết tâm cao để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra; kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá; nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững; giá trị sản xuất công nghiệp tạo được nguồn thu ổn định cho địa phương; chương trình xây dựng nông thôn mới huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc; chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí được nâng lên; giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được khơi dậy và phát huy; công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện. Chủ quyền lãnh thổ an ninh, biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được xây dựng, củng cố vững mạnh. Tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách tiếp cận giải quyết vấn đề của cấp ủy, chính quyền các cấp có sự đổi mới mạnh mẽ; tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ, có chuyển biến tích cực...

Để đạt được thành tựu trên có sự đóng góp tích cực từ hiệu quả của các phong trào thi đua trong toàn tỉnh. Công tác tổ chức các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí, nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, được nhân dân đón nhận và hưởng ứng tích cực; đã thực sự phát huy vai trò là động lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Công tác biểu dương, khen thưởng được quan tâm và tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chính xác và kịp thời hơn; chất lượng khen thưởng được nâng lên, đã chú trọng khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác chuyên môn. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được quan tâm đúng mức, tạo được sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư; công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện về thi đua, khen thưởng, bình xét, suy tôn đề nghị khen thường cơ bản bảo đảm được tính công khai, dân chủ, phát huy hiệu quả vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua, công tác khen thưởng còn một số điểm hạn chế như: Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua chưa rõ ràng, có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; chưa chú trọng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên..

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh trong việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; cũng là diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, bầu cử Quốc hội lần thứ XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế, trong năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò về công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi yêu nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện “Tám lời Bác Hồ dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang” và chung sức, đồng lòng trong thực hiện mục tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn II (2016 - 2020); tiếp tục thực hiện việc “Đổi mới, đột phá” về cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua khen thưởng và thể hiện hành vi, hạnh động “Nói đi đôi, với làm”; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, hướng mục tiêu thi đua vào các nhiệm vụ trọng tâm, những điểm còn yếu để tổ chức phát động phong trào với nhiều hình thức thi đua phong phú, đa dạng; khẩu hiệu thi đua dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; nội dung và tiêu chí thi đua phải cụ thế, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; công tác khen thưởng phải đảm bảo công khai, công bằng, kịp thời; tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp tỉnh, chú trọng hoạt động kiểm tra của Hội đồng thi đua, khen thưởng và cơ quan thường trực…

Nhân dịp Hội nghị Quân – Dân – Chính; Tổng kết phong trào thi đua năm 2015, đồng chí Triệu Tài Vinh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Toàn quốc; UBND tỉnh trao giải nhất cho huyện Vị Xuyên; giải nhì cho huyện Quản Bạ, Hoàng Su Phì; giải ba cho huyện Quang Bình, Bắc Quang, Đồng Văn và tặng cờ thi đua cho 22 tập thể.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã phát động Phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, AN-QP năm 2016 và ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.  
Thanh Hà