Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2012.

Thực hiện kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh, ngày 26/8/2013 Tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Phới – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát tại 02 xã Tiên Kiều và Việt Vinh của huyện Bắc Quang về kết quả thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2012.
Đ/c Hoàng Đình Phới - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát tại xã Việt Vinh
Tại buổi giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo 02 xã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân cấp quản lý Nhà nước trên địa bàn các xã từ năm 2007 đến năm 2012. Qua báo cáo cho thấy, ngay sau khi nhận được các văn bản của cấp trên về phân cấp quản lý nhà nước, cơ bản xã đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp về các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch; quản lý dự án đầu tư xây dựng; về nông, lâm nghiệp; về tài chính; về đất đai, tài nguyên và môi trường; về giáo dục; y tế; về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; về thông tin truyền thông; về lao động – thương binh xã hội; về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng cán bộ.

Tại buổi làm việc, các xã đã mạnh dạn đánh giá những tồn tại, yếu kém cũng như những khó khăn của xã mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Kết luận tại các buổi giám sát, Tổ giám sát đánh giá cao kết quả đã đạt được của 02 xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp quản lý Nhà nước trên địa bàn xã từ năm 2007 đến năm 2012. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước như: Việc tiếp cận các văn bản phân cấp còn chậm; công tác kiểm tra, hướng dẫn của cấp huyện đối với xã còn yếu; bản thân các xã chưa nắm chắc những nhiệm vụ được phân cấp; một số nội dung phân cấp chậm được triển khai hoặc triển khai chưa triệt để..... Để làm tốt công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới, Đoàn đề nghị các xã tiến hành rà soát ngay các văn bản phân cấp cho cấp xã. Để từ đó tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhằm phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ trong quản lý, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.

Tác giả: Thu Hiền