HĐND tỉnh Hà Giang họp báo trước kỳ họp thứ Mười – HĐND Tỉnh khoá XVI, Nhiệm kỳ 2011 - 2016

Để phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Chiều ngày 02/12/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo thời gian, địa điểm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Đ/c Lý Thị Hơn - Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo
Chủ trì buổi họp báo do đồng chí Lý Thị Hơn – Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh; dự họp báo có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo các cơ quan khối đoàn thể, lực lượng vũ trang, lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo và phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Tỉnh.

Tại buổi họp báo, đồng chí Lý Thị Hơn đã thông báo tới các đại biểu về thời gian, địa điểm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVI.
Kỳ họp thứ 10 – HĐND Tỉnh khoá XVI  sẽ diễn ra trong 03 ngày từ ngày 09/12/2013 đến ngày 11/12/2013. Kỳ họp có 2 phiên được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV Đài phát thanh - truyền hình Tỉnh Hà Giang: Phiên khai mạc vào sáng ngày 09/12/2013 và Phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp vào chiều ngày 11/12/2013.

Trong thời gian 03 ngày, kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 03 Báo cáo và 09 tờ trình của UBND tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề) đến sau kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh năm 2013; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2014; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và Phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Hà Giang; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2013; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014; Tờ trình về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết qui định chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2014; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức tỉnh Hà Giang năm 2014. Kỳ họp xem xét 11 Báo cáo và 03 tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; xem xét 03 báo cáo của các cơ quan Tư pháp. Kỳ họp nghe Đoàn ĐBQH Khoá XIII Tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIII và nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Hà Giang về công tác tham gia xây dựng củng cố chính quyền năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014…

HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận ở tổ và thảo luận tại hội trường; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường và dự kiến thông qua 13 nghị quyết.
Kết thúc buổi họp báo, đồng chí Lý Thị Hơn đã đề nghị UBMTTQ và các tổ chức thành viên của UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Hà Giang, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh biết, theo dõi kỳ họp và giám sát hoạt động của HĐND Tỉnh./.

Tác giả: Thu Hiền