Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 đối với Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài chính

Chiều ngày 7/11/2018, Tổ giám sát số 01 – Đoàn giám sát của HĐND tiếp tục có buổi làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính. Đồng chí Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài chính tỉnh Hà Giang đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đổi mới giao kế hoạch theo hướng phân công giao chỉ tiêu cụ thể cho các sở, ngành, địa phương nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho các cấp các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, bám sát vào Đề án tái cơ cấu của tỉnh. Ngay từ đầu năm đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch để các ngành, huyện chủ động triển khai thực hiện; phối hợp với các ngành làm việc với nhóm nghiên cứu của Đại học Fulbright để triển khai Đề án Tái cơ cấu của tỉnh; tham mưu tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư; ban hành các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư; giao dự toán thu NSNN và chi NSĐP ngay từ đầu năm, tạo chủ động trong công tác thu ngân sách cho các địa phương và thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các cơ chế chính sách của tỉnh đã ban hành; cân đối nguồn lực hỗ trợ 11 xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (theo kế hoạch ban đầu là 6 xã, bổ sung 5 xã, nâng tổng số là 11 xã); rà soát xắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công; sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và y tế; cổ phần hóa một số trung tâm của tỉnh; thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí;...

Tại buổi làm việc các thành viên của đoàn giám sát đánh giá cao về công tác quản lý nhà nước của các ngành, đồng thời cũng trao đổi, phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của từng ngành trong triển khai thực hiện, các nhiệm vụ như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân; cơ cấu ngành kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng sản phẩm bình quân đầu người; nguyên nhân không đạt chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội; phân tích rõ chỉ tiêu về tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân dự kiến năm 2018; nguyên nhân tỷ trọng chăn nôi chưa đạt so với mục tiêu đề ra; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản;công tác thẩm định nguồn vốn đối với các dự án khởi công mới; đánh giá việc thu hút đầu tư (đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng vốn dự kiến là 12.826 tỷ đồng; có 5 dự án ký biên bản cam kết đầu tư); nguyên nhân việc giải ngân kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới chậm; hiệu quả việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế, giáo dục; việc thực hiện Nghị quyết 84/2107/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và đề nghị xem xét, rà soát lại các số liệu trong báo cáo để đảm báo tính chính xác; quan tâm đổi mới giao kế hoạch năm 2019; quan tâm tham mưu cho tình thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đánh giá thực chất, chất lượng đào tạo nghề và chỉ tiêu lao động qua đào tạo, đào tạo nghề; đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã; đẩy nhanh tiến độ thủ tục đất đai để cho các huyện, thành phố nhanh chóng bán đấu giá đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018; đánh giá tình hình tạm ứng vốn của các dự án xây dựng cơ bản; đẩy nhanh công tác giải ngân các chương trình. Đề nghị hai ngành xây dựng những giải pháp cụ thể phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất đối với những chỉ tiêu khó hoàn thành trong năm 2018.
Thanh Hà