Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn làm việc tại xã Đồng Tiến huyện Bắc Quang

Sáng 10/4, đồng chí Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang nhằm nắm bắt tình hình công tác lãnh, chỉ đạo và xây dựng hệ thống chính trị trong quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn thăm mô hình nuôi trâu tại thôn Pù Đồn xã Đồng Tiến huyện Bắc Quang.
Quý I/2019, xã Đồng Tiến đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và đảng viên thôn, bản. Tăng cường công tác truyền tải các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Trung ương đến với nhân dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, tích cực làm ăn phát triển kinh tế gia đình, góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo của xã. Năm 2019, xã được giao 34 chỉ tiêu, đến nay đã có: 05 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 03 chỉ tiêu đạt từ 70 - 95%; có 07 chỉ tiêu đạt dưới 50 %; 09 chỉ tiêu chưa thực hiện được và 09 chỉ tiêu được đánh giá vào cuối năm. Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã xây dựng kế hoạch thực hiện 2 tiêu chí Điện và tiêu chí văn hóa. Khảo sát và hoàn thiện việc đền bù đất làm sân vận động của của với diện tích 3.000m; Chỉ đạo các thôn xác định vị trí làm sân vui chơi cho các thôn...

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Tỷ lệ hộ đói nghèo của xã còn cao, trên 60%. Chính vì vậy, Đồng Tiến cần phải chủ động, tích cực hơn nữa việc trong việc sâu sát cơ sở với người dân, để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, từ đó có những giải pháp tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, các nhóm sở thích có đủ điều kiện để mở rộng lao động, sản xuất bằng chính nguồn thế mạnh của địa phương. Cùng với đó, cần phải rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu để có giải pháp cụ thể tạo sự bứt phá đối với những chỉ tiêu, nghị quyết phấn đấu về đích trong năm 2019. Tập trung chỉ đạo nhân dân trồng Rừng kinh tế, nhất là chú trọng trồng cây Quế và trồng cỏ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa theo hướng gia trại, trang trại và nhóm sở thích. Quán triệt thực hiện các đề án của trung ương và tỉnh về việc kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ viên chức, kiêm nghiệm các chức danh, điều chỉnh sáp nhập các thôn bản theo tinh thần nghị quyết số 18 và 27 của BCH trung ương. Rà soát bổ xung, điều chỉnh quy hoạch về nhân sự sắn sàng cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của HĐND, tập trung vào các đề án, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách./.

Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn