Đồng chí Chúng Thị Chiên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự lễ phát động phòng trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Sáng 21/4/2018, đồng chí Chúng Thị Chiên - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự lễ phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và làm đường giao thông nông thôn năm 2018 tại xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. Dự buổi lễ còn có các đồng chí: Nguyễn Trung Tài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bắc Quang; các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND và các cán bộ, công chức của xã cùng toàn thể nhân dân xã Việt Vinh.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà hỗ trợ xã Việt Vinh.
Xã Việt Vinh là một trong hai xã được huyện Bắc Quang lựa chọn để phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Tính đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí, còn 07 tiêu chí chưa đạt đó là: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, văn hóa, môi trường.

Tại lễ phát động, lãnh đạo xã Việt Vinh đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”, nhân rộng các mô hình cánh đồng mẫu gắn với sản xuất 5 cùng, phát triển mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại, xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng... Việc phát động phong trào thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân để xã Việt Vinh về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình.

 

Các đồng chí lãnh đạo và người dân xã Việt Vinh làm đường bê tông nông thôn tại thôn Tân An.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và đông đảo người dân xã Việt Vinh đã tổ chức lao động cộng sản, làm đường bê tông nông thôn tại thôn Tân An, xã Việt Vinh với tổng chiều dài tuyến đường là hơn 700m. Cũng tại buổi lễ đồng chí Chúng Thị Chiên đã ủng hộ 20.000.000 đồng để góp phần cùng xã xây dựng nông thôn mới./.
 Hoàng Hiền