Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại xã Sủng Trái huyện Đồng Văn

Tiếp tục chương trình làm việc theo Quyết định 195 của BTV Tỉnh ủy về việc theo dõi Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ngày 14.5.2019, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại xã Sủng Trái huyện Đồng Văn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vàng Mí Chỏ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn.
Toàn cảnh buổi làm việc xã Sủng Trái huyện Đồng Văn
Trong 5 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy xã Sủng Trái đã cùng đoàn kết, thống nhất, cố gắng nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và đạt được một số kết quả quan trọng như: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết, công tác phát triển đảng viên đạt 54,54% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy, UBND, HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội và Chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, CBCCVC theo đúng Hướng dẫn của Tỉnh ủy; chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ đã đề ra, nâng cao hoạt động giám sát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt các phong trào thi đua; tỷ lệ gieo trồng một số loại cây trồng tăng, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học, ngành học được nâng lên, chất lượng dạy và học cũng đã được đánh giá đúng thực chất; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chu đáo, kịp thời; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình dự án còn chậm, một số chi bộ thôn bản chưa quyết liệt trong công tác tuyên truyền vận động học sinh đi học, tình trạng học sinh nghỉ học thất thường còn xảy ra. Công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên, công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê còn xảy ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đồng tình, nhất trí cao kết quả mà xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị xã cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế còn xảy ra. Đồng thời xã cần cụ thể hóa các chỉ tiêu của Đại hội đến CBCC và nhân dân cùng thực hiện; xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, chính sách của Đảng; quan tâm hơn đến công tác giám sát, nhất là giám sát đa chiều giữa các cơ quan, tổ chức; đẩy mạnh công tác tuyên giáo, dân vận; công tác phát triển đảng viên cần quan tâm đến chất lượng Đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức đảng cơ sở; quan tâm phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ, chính sách đến với người dân và đề ra các giải pháp xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí mà Đại hội đã đề ra./.
Hoàng Huyền