Đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc và xã Sủng Trái huyện Đồng Văn

Tiếp tục chương trình giám sát thường xuyên đối với Đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 07.9, đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc và xã Sủng Trái huyện Đồng Văn.
Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Tát Ngà huyện Mèo vạc
Theo báo cáo tại các buổi làm việc, trong 8 tháng đầu năm, xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc đã thực hiện gieo trồng với diện tích ước đạt 1.383/1528 ha (đạt 91,51% so với kế hoạch), trong đó trồng cỏ làm thức ăn gia súc vượt 11 ha; 12/19 hộ được vay vốn sản xuất nông nghiệp hàng hóa có hỗ trợ lãi xuất theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh; chỉ đạo, làm tốt công tác ứng phó với hạn hán, mưa bão, phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc; tổ chức phát động Tết trồng cây tại thôn Tát Ngà được 2000 cây sa mộc; làm tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh; vận động người dân đóng góp được 1.570 ngày công tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; hỗ trợ kinh phí các hộ gia đình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng theo Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh; chỉ đạo tổ chức thành lập hợp tác xã kiểu mới tại thôn; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải nhất là khu tập trung dân cư, các trường, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền, vận động học sinh đi học, duy trì tỷ lệ học sinh đến trường đạt 98,7%; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, tiêm phòng đúng quy định. Chỉ đạo rà soát kiện toàn các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn đảm bảo đủ số lượng; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của huyện, tỉnh…

Đối với xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn: Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng được quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên, toàn Đảng bộ xã có 171 đảng viên/20 chi bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, Đảng ủy xã đã triển khai Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn xã; 20/20 bí thư chi bộ được ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan; 5/5 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy được đánh giá theo Chỉ thị số 03; công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, 14 tổ Dân vận thôn thường xuyên hoạt động có hiệu quả; UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt Chương trình hành động và kế hoạch hoạt động năm 2017; Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được thực hiện tương tốt, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra, như: Trồng đậu tương vụ hè đạt 100%, trồng cỏ làm thức ăn gia súc đạt 179%, tổng đàn gia súc đạt 146% chỉ tiêu Nghị quyết. Triển khai thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh cho 14/14 thôn bản đăng ký vay vốn, thẩm định cho 45/45 hộ và đã giải ngân cho 24 hộ đủ điều kiện vay vốn với tổng số tiền là 1.400 triệu đồng. Các ngành nghề thủ công được duy trì và phát triển, trong 8 tháng đầu năm ước đạt thu trên 200 triệu đồng từ nguồn bán khèn và quẩy tấu cho khách du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo cho các hộ gia đình và cộng đồng…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các xã vẫn còn còn một số khó khăn, tồn tại như: Thiếu cơ sở vật chất (nhà lưu trú học sinh, lớp học, nhà ăn) cho các trường; công tác phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn tại xã Tát Ngà; mặc dù tỷ lệ huy động học sinh cơ bản đạt và vượt nghị quyết nhưng việc duy trì học sinh đến lớp hàng ngày còn gặp nhiều khó khăn; một số cán bộ và nhân dân còn thụ động trong việc thực hiện nhiệm vụ; việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, người dân sang Trung Quốc lao động tư do vẫn còn xảy ra (lao động làm thuê Trung Quốc xã Tát Ngà có 130 trường hợp, xã Sủng Trái 378 trường hợp)

 

Đồng chí Chúng Thị Chiên cùng lãnh đạo huyện Mèo Vạc đến thăm mô hình bếp ăn trường nội trú THCS Tát Ngà

Để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Chúng Thị Chiên đề nghị trong 4 tháng cuối năm: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các xã cần chỉ đạo, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu của năm 2017, đặc biệt là các chỉ tiêu hiện nay đạt thấp để đưa ra những giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; nâng cao chất lượng hoạt động của BCH Đảng bộ xã gắn với đánh giá chương trình hành động cá nhân; chỉ đạo sát sao việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhất là các chi bộ ở thôn, bản; xem xét, cho chủ trương điều hòa các hoạt động kiểm tra của cấp ủy, UBKT, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, HĐND cấp xã tránh chồng chéo, trùng lặp đối tượng và địa bàn thực hiện; tăng cường tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân…

Kết thúc buổi làm việc tại xã Sủng Trái, đồng chí Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng bể chứa nước cho trường THCS bán trú xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn/.
Hoàng Huyền