Đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc

Sáng ngày 19.12, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Tát Ngà.Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Mèo Vạc.
Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc
Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo xã Tát Ngà báo cáo kết quả công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, những tồn tại, hạn chế, giải pháp và đề xuất kiến nghị. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đề nghị xã báo cáo làm rõ thêm một số nội dung như:Nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu chưa đạt; tình hình sản xuất nông lâm nghiệp; công tác xây dựng nông thôn mới; tài chính, tín dụng; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể; công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, tuyên giáo; hoạt động của HĐND xã, UBND xã, MTTQ và các đoàn thể…

Qua các ý kiến trả lời, làm rõ và kiến nghị của xã, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xã chỉnh sửa báo cáo, bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo gửi về cho đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 24.12.2018. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần: Làm tốt công tác đánh giá, kiểm điểm, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động năm 2018; căn cứ vào kế hoạch huyện giao cho xã để rà soát, đánh giá, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với thực tiễn tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết về cơ chế chính sách của tỉnh đến nhân dân; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; định hướng và kết nối với các tổ chức giới thiệu việc làm trong nước có uy tín để giúp người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, đi lao động ở các khu công nghiệp, xuất khẩu lao động đảm bảo các quyền lợi và tăng thu nhập cho gia đình; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để giảm thiểu các tai tệ nạn xã hội để đảm bảo an ninh chính trị xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền; công tác dân vận, tuyên giáo; mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội./.
Lan Phương