Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại xã Lũng Cú huyện Đồng Văn

Sáng ngày 12.3, tại trụ sở xã Lũng Cú huyện Đồng Văn, Tổ giám sát số 2 do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng cùng các thành viên Đoàn giám sát đã đi khảo sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2018 trên địa bàn xã Lũng Cú.
Toàn cảnh buổi làm việc
Theo báo cáo của UBND xã Lũng Cú tại buổi làm việc, trong thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2018 được cấp uỷ, chính quyền xã Lũng Cú triển khai, thực hiện đồng bộ, các chính sách hỗ trợ đã trực tiếp đến với người dân như hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục,... Cơ sở hạ tầng được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng… đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống qua từ năm. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng không bền vững, nguy cơ tái nghèo, cận nghèo còn cao. Nguyên nhân là do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, thiếu đất và nước sản xuất, kinh tế chưa phát triển, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và phát triển kinh tế chưa nhiều.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND xã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc triển khai các Chương trình 30a, Chương trình 135; việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân; chính sách hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ nhà ở; chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn; hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời cũng đề nghị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện các Chương trình 30a, Chương trình 135. Việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phải bám sát vào quy trình thực hiện của tỉnh, các chương trình hỗ trợ thực hiện phải đảm bảo yêu cầu đề ra; làm tốt công tác quản lý đào tạo nghề, đẩy mạnh, tuyên truyền để người dân không sang Trung Quốc lao động trái phép để hạn chế rủi ro; để giảm nghèo bền vững, xã cần phát huy tốt thế mạnh của mình về phát triển du lịch, cần định hướng, tuyên truyền nhân dân phát triển các ngành nghề truyền thống để bảo tồn, gìn giữ và phát triển du lịch gắn với dịch vụ, nhân rộng và phát triển các mô hình phát triển chăn nuôi; quan tâm đến việc mở các lớp đào tạo nghề phục vụ cho du lịch của địa phương như: Nấu ăn, tiếng anh, hướng dẫn viên du lịch để đáp ứng nhu cầu của du khách; kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và làm tốt công tác quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng đã được đầu tư; quan tâm hơn nữa đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Xã cần làm tốt công tác thối thoại với nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo quan tâm làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, duy trì tốt các chỉ tiêu đã đạt được để phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới…

 

 
Trước đó, Đoàn giám sát đã đến thăm một số hộ gia đình được thụ hưởng từ chính sách và thăm cơ sở vật chất các đơn vị trường học trên địa bàn xã./.
Lan Phương