Đoàn công tác của UBTV Quốc hội – Hội đồng bầu cử Quốc gia giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐB QH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hà Giang

Ngày 07/5 , Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo các Ban của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch - thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo một số ngành là thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và lãnh đạo thành phố Hà Giang.
Đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Giang
Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đi thị sát và kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại một số địa điểm bầu cử, tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Giang. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa bàn đã được Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử thành phố Hà Giang chuẩn bị đảm bảo đúng thời gian theo luật định như: Thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử, tiến hành ấn định và công bố các địa điểm, đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Tổ chức các hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo đến các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ,Tổ bầu cử và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các cấp. Kiện toàn 8/8 ban chỉ đạo bầu cử cấp xã, phường và 54 khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử trên toàn thành phố đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Hoàn thành việc ấn định cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử, theo đó HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bầu là 30 đại biểu, HĐND cấp xã, phường được bầu là 203 đại biểu, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, tổ chức xác minh và trả lời các vụ việc liên quan đến người ứng cử, xử lý tốt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đúng theo quy định, chủ động xây dựng chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền được thành phố đặc biệt quan tâm bằng nhiều hình thức đến với người dân, để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và tham gia đầy đủ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. 
 
Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trưởng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đánh giá cao sự chuẩn bị khá đầy đủ, bài trí trang hoàng rực rỡ tại các địa điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử trên toàn địa bàn, trong công tác tuyên truyền Ủy ban bầu cử thành phố Hà Giang đã chú ý đến đối tượng đặc thù và chuyên biệt. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử là rất gần, đề nghị Ban chỉ đạo - Ủy ban bầu cử thành phố Hà Giang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn các đại biểu đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các ứng cử viên nắm bắt được thực tế phát triển KT - XH của địa phương. Chủ động các phương án phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử 22/5. Tăng cường vận động nhân dân trên địa bàn tiến hành chỉnh trang đô thị, phát động mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích cao nhất để chào mừng Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang