Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại 2 xã Sính Lủng và Tả Phìn huyện Đồng Văn

Ngày 09.1.2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Đồng Văn phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 xã Sính Lủng và Tả Phìn huyện Đồng Văn sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Thường trực UBMTTQ, HĐND, UBND huyện, cùng đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và đông đảo các bậc cử tri 2 xã.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sính Lủng.

Tại các buổi TXCT, sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, các bậc cử tri 2 xã đã có nhiều ý kiến kiến nghị với tỉnh, huyện như: Đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng trạm biến áp và kéo điện cho người dân tại các thôn chưa có điện lưới Quốc gia; làm đường bê tông nông thôn; xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng mới và tu sửa trường, lớp học, tường rào nhà trường; xây hồ treo chưa nước sinh hoạt; mở rộng và xây dựng thêm nhà chợ tại chợ Trung tâm xã Sính Lủng; hỗ trợ các hộ dân có nhu cầu trồng cây lê, cây sa mộc; tăng thêm mức hỗ trợ cho người nấu ăn phục vụ học sinh bán trú; giải quyết chế độ trợ cấp cho người già, cô đơn; đề nghị giảm bớt các thủ tục xét cấp chế độ cho học sinh bán trú; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh…
 

Các bậc cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri.
 
Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện và đại diện Thường trực UBND xã trả lời và giải đáp trực tiếp. Một số kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh xem xét giải quyết như: Mở rộng và xây dựng thêm nhà chợ trung tâm xã Sính Lủng; giảm bớt thủ tục xét cấp chế độ hỗ trợ học sinh bán trú; đề nghị khẩn trương triển khai làm đường bê tông tuyến đường vào thôn Há Đề thuộc dự án hỗ trợ đồng bào các dân tộc Cờ Lao đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để phản ánh với Thường trực HĐND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri./.   
                                   Trường Huy