ĐỒNG CHÍ CHÚNG THỊ CHIÊN, UVBTV TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH DỰ PHIÊN HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY BẮC MÊ THÁNG 2/2017

Ngày 22/02/2017 đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê phiên tháng 2/2017. Về thành phần dự họp có 13/14 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo đơn vị, phòng ban liên quan của huyện.
Toàn cảnh phiên họp
Tại phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê đã xem xét, cho ý kiến với các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 01/2017; Dự án trồng rừng kinh tế gắn với cây dược liệu giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện và báo cáo công tác triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2017; Phương án phát triển kinh tế theo quy mô gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2017 của các hộ gia đình trên địa bàn huyện; Kế hoạch, lộ trình xây dựng xã Yên Định, Yên Phong đạt chuẩn nông thôn mới; Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”; các tờ trình của UBND huyện và các đơn vị liên quan…

Qua thảo luận, Ban Thường vụ huyện ủy thống nhất tiếp tục chỉ đạo gieo trồng vụ xuân (trồng ngô, cỏ…); về triển khai thực hiện Nghị quyết 209 huyện quyết tâm phấn đấu trong tháng 3 giải ngân đạt khoảng 3 tỷ đồng trở lên (lựa chọn các hộ gia đình có đủ điều kiện để giải ngân, tập trung cho trâu, bò, làm chuồng trại, hạn chế nuôi ong; UBND huyện có lịch thẩm định giải ngân của từng xã…); rà soát quỹ đất công, đề xuất phương án sử dụng nhất là quỹ đất trồng rừng, chăn nuôi, kinh doanh nhà hàng, siêu thị; tiếp tục rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…; giao UBND huyện sớm triển khai phương án nuôi trồng thủy sản theo mô hình HTX (nuôi cá lồng: cá lăng, cá chiên,…) có cơ chế quảng bá du lịch gắn với thương hiệu…; kế hoạch trồng rừng tính toán diện tích vườn ươm; tiếp tục triển khai, khởi động phương án vùng bán ngập, xây dựng nhà hàng trên sông Gâm, bể bơi, ao câu cá, tắm lá thuốc để phát triển du lịch; vấn đề khởi nghiệp, giải quyết việc làm đề nghị UBND huyện quan tâm, theo dõi; giải quyết xử lý dứt điểm đất trồng rừng của xã Yên Định; kế hoạch đánh giá đô thị loại 5 của thị trấn Yên Phú; vấn đề quy trình xử lý rác thải; đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân theo các kết luận của Thanh tra tỉnh;…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ huyện ủy trong tháng 2/2017. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê quan tâm, lãnh, chỉ đạo một số nội dung sau: căn cứ vào hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng chương trình hành động năm 2017, triển khai đến CBCC, VC, nông dân xây dựng chương trình hành động cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy… làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động trong năm; chuẩn bị cho công tác tổng kết, sơ kết một số chương trình, Nghị quyết của TW đề nghị bám sát theo chỉ đạo của tỉnh; việc thí điểm phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo, đề nghị Ban tổ chức Huyện ủy xin ý kiến của Ban tổ chức Tỉnh ủy để thực hiện công tác phát triển đảng viên; đề nghị BCĐ các chương trình XDCB triển khai thực hiện sớm các chương trình, dự án khi có phê duyệt của tỉnh; đề nghị phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã; BTV huyện ủy quan tâm, tạo điều kiện để các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp năm 2016 gắn với Hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh.

Ngoài ra đối với Dự án trồng rừng kinh tế gắn với cây dược liệu giai đoạn 2017 – 2020 (cây quế, cây hồi), đề án đã xây dựng đúng định hướng lãnh đạo của tỉnh, huyện; nên bổ sung cây dổi vào Dự án (cây dổi là cây có giá trị kinh tế cao, có thể phát triển thành kinh tế hàng hóa); tuy nhiên trong Dự án đề nghị làm rõ một số nội dung như: Căn cứ pháp lý, các cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển lâm nghiệp; chính sách khởi nghiệp cho Doanh nghiệp HTX; các cây trồng phải có xuất sứ cây giống, vườn ươm; giải pháp về vốn (cơ chế chính sách của tỉnh theo NQ 47, nguồn tư nhân); nêu cụ thể diện tích trồng ở xã nào, địa điểm nào;…Về phương án phát triển gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2017, đề nghị trong phương án phải xác định nguồn kinh phí để thực hiện; đồng tình các hộ đều phải có phương án chi tiết, có giải pháp đề ra đảm bảo thực hiện có hiệu quả; nghiên cứu áp dụng hỗ trợ lãi xuất theo quy định của Trung ương./.
                                                                            

Bình Yên