Công tác giám sát - nhân tố tạo nên sự phát triển ổn định, toàn diện

Vào ngày 10.3, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức trọng thể tại huyện Đồng Văn do Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang chủ trì đăng cai. Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ được chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm nhằm mục đích thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan dân cử ở địa phương. Đây cũng là dịp tốt để giới thiệu mảnh đất, văn hóa, con người và sự nghiệp phát triển KT - XH tỉnh Hà Giang với bạn bè các tỉnh trong khu vực. Nhân hội nghị quan trọng này, phóng viên Bào Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Phó Chủ tịch HDND tỉnh Chúng Thị Chiên
PV: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nhưng chỉ tiêu KT - XH mà Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Giang đề ra năm 2016 có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Ngoài nỗ lực chung của các cấp, ngành, HĐND tỉnh đã thực hiện những giải pháp gì để có được kết quả trên?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên: Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, Hà Giang có 6/63 huyện nghèo của cả nước, điều kiện địa lý, thời tiết không thuận lợi, nhưng năm qua được sự quan tâm giúp đỡ to lớn của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, tổ chức chính trị xã hội… Với sự lãnh đạo sát sao, tập trung, thống nhất của BCH Đảng bộ tỉnh; sự quản lý, điều hành năng động, quyết liệt của chính quyền các cấp; nền KT - XH của tỉnh giữ vững ổn định và duy trì được nhịp độ phát triển cao trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 6,5%, tăng 1,2% so với năm 2015; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.786 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,8%, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 3,3%; du lịch - dịch vụ tăng 33,3%. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,5 triệu đồng/người/năm... Có được kết quả đó, là nhờ sự nỗ lực của các cấp, ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đối với hoạt động của HĐND tỉnh đã góp phần bằng các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất: Việc xác định đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm và ra nghị quyết có tính khả thi cao, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn địa phương, đem lại sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, rõ nét nhất như sản xuất nông, lâm nghiệp: Việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, sản xuất theo hướng  hàng hóa; nâng tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 39,6 vạn tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Với chủ trương phát triển rừng sản xuất bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân, chiếm 80% tổng diện tích rừng của tỉnh; đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 55%.

Thứ hai: Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, từ hoạt động xây dựng các Nghị quyết tại các kỳ họp đảm bảo đúng luật, cũng như hoạt động tiếp xúc cử tri, tuyên truyền sâu rộng, cụ thể Nghị quyết đến các vùng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, qua đó tạo niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp quyết tâm thực hiện Nghị quyết đề ra.

Thứ ba: Hoạt động giám sát, giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND các cấp được tiến hành một cách thường xuyên, nghiêm túc. Hoạt động giám sát đã chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để giám sát. Trong hoạt động giám sát đã chỉ rõ những điểm mạnh cần phát huy, nhận diện và chỉ ra những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục. Kết luận giám sát đã chỉ rõ những việc cần làm ngay, giải quyết dứt điểm trong thời gian cụ thể. Hoạt động giám sát, giám sát chuyên đề đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn, thiết thực hơn.

PV: Như vậy, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2016 đã tác động rất tích cực đối với quá trình phát triển KT - XH của địa phương?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên: Đúng vậy, qua hoạt động giám sát, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã kịp thời gửi 169 kiến nghị về những vướng mắc, hạn chế tồn tại trong thực hiện công tác quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trên các lĩnh vực KT - XH, QP - AN. Trong đó có 19 kiến nghị với bộ, ngành T.Ư; 72 kiến nghị với UBND tỉnh; 43 kiến nghị với các sở, ngành của tỉnh về ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách. Bên cạnh đó có nhiều kiến nghị với các cấp chính quyền huyện, xã, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. Đặc biệt, qua giám sát đã kịp thời biểu dương, khích lệ những thành tích của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị đạt được những thành tích, đồng thời chỉ ra những hạn chế tồn tại và kịp thời chấn chính, uốn nắn những sai sót.

PV: Để đạt được những kết quả cao hơn nữa, đáp ứng với yêu cầu, mong mỏi của đông đảo cử tri trong tỉnh, hoạt động giám sát trong năm 2017 của HĐND tỉnh là khá nặng nề, thưa
Phó Chủ tịch?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên: Năm 2017, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; với mục tiêu là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 đưa Hà Giang thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn”. Do đó phải tiếp tục thực hiện chương trình giám sát một cách thường xuyên, kiên quyết đối với công tác điều hành, chỉ đạo của UBND và việc thực hiện của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực, nhất là giám sát về kết quả tăng trưởng tín dụng, triển khai vay vốn, tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình dự án; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình trồng cây ăn quả; chương trình xây dựng hạ tầng, nhất là chương trình làm đường giao thông nông thôn và các dự án theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ; chương trình hỗ trợ gạo trồng rừng; đánh giá hiệu quả các đề tài khoa học và ứng dụng, chuyển giao vào sản xuất và đời sống; rà soát đánh giá chương trình xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hoạt động quảng bá, phát triển du lịch.

Tiếp tục giám sát chuyên đề và tái giám sát việc thực hiện lời hứa với cử tri của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực về thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Cùng đó là giám sát việc thực hiện chương trình Quốc gia về phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm bắt có trẻ em, buôn bán phụ nữ qua biên giới; phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội...
PV: Xin cảm ơn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
                                                     HOÀNG NGỌC