Công bố kết quả bầu cử, người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 28.5.2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBBC, về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo Quyết định, có 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. BBT trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang đăng toàn văn Quyết định dưới đây.


 
BBT