Ban pháp chế HĐND tỉnh họp đoàn khảo sát

Để đảm bảo kế hoạch khảo sát số 10 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt kết quả cao, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chiều ngày 20.3, tại phòng họp số 1 tầng 3 trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp đoàn khảo sát để thống nhất một số nội dung với các thành viên trong đoàn. Đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự có lãnh đạo Ban pháp chế và lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi họp với các thành viên đoàn khảo sát đã nghe đồng chí Hoàng Đình Phới - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông báo đến toàn thể các thành viên trong đoàn về kế hoạch khảo sát tại huyện Bắc Quang với mục đích là khảo sát đánh giá tình hình thực hiện triển khai Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND tỉnh quy định một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang của chính quyền cơ sở.

Theo kế hoạch Đoàn khảo sát sẽ chia làm 2 tổ đến làm việc thực tế tại 8 xã của huyện Bắc Quang là Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, thị trấn Vĩnh Tuy, xã Tân Quang, Liên Hiệp, Kim Ngọc và thị trấn Việt Quang trong 2 ngày 21, 21 và làm việc trực tiếp với UBND huyện, các ngành chuyên môn vào chiều ngày 23.3. Đoàn khảo sát đã mời Thường trực HĐND, lãnh đạo 1 số phòng, ban của huyện cùng tham gia. Trước khi làm việc với lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể xã, Đoàn khảo sát sẽ đến 2 thôn tự chọn để trao đổi, nắm bắt những thông tin liên quan, để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những ý kiến, kiến nghị của những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố… Đồng thời, đồng chí cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn.

Phát biểu tại cuộc họp, đa số các thành viên đều đồng tình nhất trí cao với nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian khảo sát.
 
Kết luận tại buổi họp, đồng chí Hoàng Đình Phới - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí thành viên phải lắm rõ tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng, quy trình thực hiện của các xã, thôn trong việc triển khai thực hiện việc lồng ghép các chức danh tại thôn, xã. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thíchrõ quan điểm chủ trương, chính sách của Nghị quyết đến Ban Quản lý thôn và những người hoạt động không chuyên trách./.

Lan Phương