Ban Văn hoá – xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước các tổ chức hội và tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Trong các ngày từ 5 - 16/8/2013, Ban văn hoá – xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại 03 huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì về công tác quản lý Nhà nước các tổ chức hội và tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sáng ngày 16/8/2013, Ban văn hoá – xã hội HĐND tỉnh có buổi giám sát với Sở Nội Vụ và Sở Lao động TB – XH tỉnh.
Đ/c Bùi Quang Trí - Phó Ban VH - XH HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát
Theo số liệu tổng hợp, tính đến thời điểm hiện nay tổng số hội hiện đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh là 851 hội, trong đó cấp tỉnh là 16, cấp huyện là 82, cấp xã là 753. Số tổ chức đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận là Hội có tính chất đặc thù là 111, số Hội không có tính chất đặc thù là 740. Tổng số hội viên là 337.057 hội viên. Số đối tượng hiện đang được hưởng chế độ trợ cấp chất độc hoá học trên địa bàn toàn tỉnh là 770 đối tượng trực tiếp và 236 đối tượng con đẻ.

Trong những năm qua công tác quản lý các tổ chức Hội luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền. Các tổ chức Hội hoạt động theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định của pháp luật, được củng cố về tổ chức từ tỉnh đến xã, chất lượng hoạt động dần được nâng cao, các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, tại buổi làm việc đoàn giám sát cũng đã thống nhất với các đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hội và tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học như: Công tác quản lý nhà nước của các cấp, ngành đối với tổ chức Hội còn lúng túng, đặc biệt đối với cấp huyện, xã hiệu quả chưa cao; Điều kiện hoạt động của các tổ chức Hội từ tỉnh, huyện, xã còn nhiều khó khăn (về cơ sở vật chất, về kinh phí hoạt động…..).

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Trí – Phó Ban văn hoá – xã hội HĐND tỉnh thay mặt đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được trong công tác quản lý Nhà nước các tổ chức hội và tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, đồng thời đề nghị với các ngành một số nội dung:

Đối với Sở nội vụ: Cần tăng cường quản lý Nhà nước đối với các tổ chức Hội; tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức Hội thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về hoạt động của các tổ chức Hội, đồng thời tích cực thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của các tổ chức Hội; tham mưu, đề xuất với tỉnh có những cơ chế, chính sách để các tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả.

Đối với Sở LĐTBXH: Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người nhiễm chất độc hoá học đã có đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định; tích cực tham mưu với tỉnh giải pháp về cơ chế chính sách đối với những đối tượng là nạn nhân chất độc hoá học nhưng chưa đủ điều kiện hồ sơ theo quy định./.

Tác giả: Thu Hiền