Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố Hà Giang

Sáng ngày 24.5.2018, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Giang giám sát về việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non, giai đoạn 2015 – 2018 và khảo sát về việc tổ chức hoạt động của các trường, lớp “chất lượng cao” trên địa bàn Thành phố.
Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND thành phố
Đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hà Giang có 12.888 học sinh/455 nhóm, lớp hệ công lập và 06 nhóm trẻ tư thục/158 cháu (cấp học Mầm non có 4.460 cháu/170 nhóm, lớp; cấp Tiểu học có 5.186 học sinh/179 lớp; cấp THCS có 3.260 học sinh/106 lớp); 33/35 đơn vị trường học đã được công nhận trường chuẩn Quốc gia.

Đối với Giáo dục Mầm non, công tác quản lý nhà nước được thực hiện nghiêm túc, Thành phố đã chỉ đạo thực hiện thành công Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đến thời điểm hiện tại có 8/8 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Các ngành, các cấp cũng đặc biệt quan tâm đến những điều kiện cần thiết để đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học đối với Giáo dục Mầm non. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên; từ năm 2015 đến nay đã có 45 lượt kiểm tra các trường mầm non công lập và nhóm trẻ tư thục trên toàn Thành phố (21 lượt kiểm tra toàn diện đối với các trường mầm non công lập và 24 lượt kiểm tra đối với các nhóm trẻ tư thục). Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trong các nhà trường được thực hiện tốt. 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần; 100% nhóm, lớp thực hiện đảm bảo chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ em theo từng độ tuổi…; Việc thực hiện chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh theo đúng quy định. Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy hiệu quả. Ngoài ra Thành phố cũng khuyến khích các đơn vị trường học chủ động vận động xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân tích cực tham gia xã hội hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trên tinh thần tự nguyện… Đối với mô hình trường, lớp chất lượng cao, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu đề ra và ngày càng phát huy, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Giáo dục – Đào tạo Thành phố cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Ngân sách còn hạn hẹp nên việc đầu tư cho giáo dục và đào tạo còn thiếu đồng bộ; chế độ, chính sách đãi ngộ đội ngũ nhà giáo chưa thỏa đáng, chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao; quỹ đất cho một số trường không đảm bảo phục vụ nhu cầu của học sinh theo quy định; một số trường vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên;…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành phố đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với Đoàn giám sát: Tham mưu với HĐND, UBND tỉnh về việc giao thêm chỉ tiêu biên chế đối với sự nghiệp Giáo dục của thành phố; xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ để thu hút được đội ngũ cán bộ, giáo viên có tài năng tham gia quản lý, giảng dạy ở các trường, lớp chất lượng cao trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá đối với giáo viên và học sinh của trường, lớp chất lượng cao; tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia các hoạt động XHH giáo dục, kêu gọi đầu tư vào mô hình trường, lớp chất lượng cao tạo động lực phát triển cho ngành Giáo dục – Đào tạo trên toàn tỉnh; nhân rộng mô hình trường, lớp chất lượng cao trên toàn tỉnh để tạo động lực phấn đấu, thi đua giữa các đơn vị trường, giữa các huyện/thành phố để chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng một nâng cao.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Kiên – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội đã chia sẻ với UBND thành phố những khó khăn về tình trạng thiếu quỹ đất, về việc thực hiện các chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh, về điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo… Đồng thời tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
Hoàng Huyền