Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Hai – HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 11/7, được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Hai – HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự họp có đồng chí:Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và các Ủy viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được phân công thẩm tra: Báo cáo số 213/BC – UBND, ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội; dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Giang; dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang; dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung, tập huấn, thi đấu của tỉnh Hà Giang.
 
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
 
Qua nghe dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự cuộc họp đồng tình, nhất trí cao với ý kiến, nhận định của Ban đồng thời đề nghị Ban cần đánh giá sâu hơn về kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh; ảnh hưởng của dịch Covid – 19 tác động đến du lịch, dịch vụ, đời sống của nhân dân nhất là tình trạng nhiều lao động địa phương thiếu việc làm, mất việc làm tăng cao; rà soát, đánh giá thuận lợi khó khăn đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong lĩnh vực văn hóa xã hội.

Qua thẩm tra Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh làm rõ thêm: Căn cứ pháp lý; đối tượng áp dụng; mức hỗ trợ; làm rõ các khoản thu, định mức thu nhất là đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang và đề nghị UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn chi tiết kèm theo để triển khai thực hiện.

Kết thúc cuộc họp, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hoàng Văn Kiên tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp để hoàn thiện báo cáo và đề nghị Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh phối hợp với chuyên viên của Ban thống nhất và chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn địa phương.
Lan Phương