Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh

Sáng ngày 03.12, tại phòng họp số 1 trụ sở Văn phòng HĐND – UBND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Ba - HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự có đ/c Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, thành viên Ban Văn hóa – Xã hội; lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn.
Toàn cảnh buổi họp
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ Ba – HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra 01 báo cáo và các tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết, gồm: Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (kèm theo Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh); dự thảo Nghị quyết về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh (kèm theo Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh); dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 23/9/2013 của HĐND tỉnh về việc Quy định định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh); dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang (kèm theo Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh); dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên và Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì (kèm theo Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh).

Thảo luận tại cuộc họp, thành viên Ban Văn hóa – Xã hội và Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình Kỳ họp thứ Ba- HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như: cần bổ sung thêm những căn cứ pháp lý vào báo cáo và đưa ra số liệu cụ thể, nguyên nhân tồn tại, hạn chế qua khảo sát, giám sát của Ban về chất lượng giáo dục; đánh giá hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; tác động của hội khuyến học, vấn đề Bảo hiểm Y tế, công tác khám chữa bệnh; công tác đào tạo nghề, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đạt thấp; báo cáo phải chỉ ra được những mặt đạt được và những tồn tại qua những lễ hội lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn có đảm bảo, đúng luật không; việc quản lý mạng xã hội... Đối với các dự thảo Nghị quyết đa số các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao và cho rằng là cần thiết.

Kết thúc buổi họp, ông Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên  - Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra của Ban trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới./.
 
Lan Phương