Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra

Chiều ngày 09.7, tại Phòng họp số 1 trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, các thành viên Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo văn phòng các phòng chuyên môn.
Toàn cảnh cuộc họp
Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và chính sách đối với người có công năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 -2025. Theo đó, trong báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong các báo cáo của UBND tỉnh.

Tại buổi họp, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội đầy đủ, hoàn chỉnh hơn như: Cần đưa ra những số liệu cụ thể về tình trạng học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần; cơ sở vật chất, trang thiết bị dậy và học chưa đảm bảo đã chuyển học sinh từ điểm trường về trường chính ở huyện nào, trường nào; công tác khám chữa bệnh nên bổ sung thêm đánh giá những tác động của việc thực hiện Thông tư 37 về giá dịch vụ y tế; giá dịch vụ tăng tác động, ảnh hưởng gì như thế nào đến người bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, năng lực, trình độ, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y bác, sĩ trên địa bàn tỉnh; bổ sung nhận định, đánh giá về những khó khăn, thuận lợi trong công tác cai nghiên ma túy, … bổ sung đánh giá thêm chính sách người có công đối với dân công hỏa tuyến người mắc bệnh tâm thần, chính sách đối với học sinh trên địa bàn tỉnh; giải pháp, khắc phục tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bỏ học đi Trung Quốc làm thuê bất hợp pháp, các dự án, công trình dở dang; kết quả thực hiện văn hóa thể thao, thông tin truyền thông như dịch vụ hành chính công, trực tuyến...

Qua các ý kiến thảo luận của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các thành viên Ban, lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiếp thu và chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo./.
Lan Phương