Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo, sáng ngày 14/9/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do ông Hoàng Văn Kiên - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban, Trưởng Đoàn giám sát cùng các thành viên Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan.
Toàn cảnh buổi giám sát
Luật Quảng cáo được ban hành tạo nền tảng pháp lý nhằm ổn định tình hình hoạt động quảng cáo trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển nhanh. Hệ thống pháp lý trong lĩnh vực quảng cáo dần được hoàn thiện hơn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quảng cáo, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, hoạt động quảng cáo tại tỉnh Hà Giang được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; phát triển song song với sự phát triển kinh tế - xã hội với nhiều loại hình khác nhau như: Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình, quảng cáo ngoài trời, Panô, bảng biển, hộp đèn, băng rôn, màn hình điện tử, đèn Led, ấn phẩm... Công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đã dần đi vào nề nếp. Hiện nay tỉnh đang triển khai xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua xem xét báo cáo tại buổi làm việc và khảo sát thực tế tại cơ sở, các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế như:  Một số bảng, biển quảng cáo hiện nay đang vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nhiều bảng quảng cáo, biển hiệu có gắn hình ảnh quảng cáo nhưng chưa được cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước; một số biển lại vi phạm kích cỡ, chữ viết, vi phạm vỉa hè, lòng đường; hoạt động quảng cáo trên các phương tiện bảng, biển, pa nô, băng rôn tại một số nơi còn lộn xộn; tình trạng dựng biển quảng cáo, quảng cáo kèm theo biển hiệu, quảng cáo bằng tờ rơi, tờ gấp, quảng cáo rao vặt trên đường, cột điện tràn lan còn phổ biến ở một số nơi gây phản cảm, mất mỹ quan, nhất là ở các thị trấn huyện, trung tâm Thành phố Hà Giang… Tình trạng vi phạm về Luật Quảng cáo đã gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông; công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; còn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo cần phải được chấn chỉnh và khắc phục.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Văn Kiên đề nghị trong thời gian tới rất cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong hoạt động quảng cáo hiện nay, đặc biệt là hoạt động quảng cáo ngoài trời. Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quảng cáo, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan để các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng chân trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện;  rà soát, khắc phục tình trạng tuyên truyền quảng cáo trái với các quy định của luật hiện nay; lựa chọn, xây dựng mới một số bảng chào, hệ thống bảng tuyên truyền trực quan, quảng cáo ngoài trời, bảng hộp đèn, hệ thống bảng quảng cáo rao vặt trên toàn thành phố. Xây dựng hệ thống cột treo băng rôn theo đúng vị trí đã được xác định; xúc tiến xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quảng cáo; bố trí hợp lý nguồn vốn và quỹ đất để xây dựng bảng, biển tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không có mục đích sinh lời; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quảng cáo cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác quản lý văn hóa và thông tin, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo trên địa bàn; tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tuyên truyền quảng cáo và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan gây ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông trên địa bàn; thống kê các vướng mắc, chồng chéo giữa các văn bản hướng dẫn triển khai với thực tế, để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Những kiến nghị của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan cũng đã được Đoàn giám sát tiếp thu và chuyển ý kiến, kiến nghị với UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.
 Thanh Hà