Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh giám sát tại xã Bản Rịa và xã Nà Khương, huyện Quang Bình.

Ngày 16.10, Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại xã Nà Khương, xã Bản Rịa, huyện Quang Bình. Đ/c Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có thành viên Ban Văn hóa Xã hội; đại diện Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quang Bình.
Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Nà Khương
Theo báo cáo của UBND xã Bản Rịa: Từ năm 2015 đến nay, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân được kiện toàn và duy trì hoạt động, đã ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, quý, năm hoạt động. Trạm y tế xã có 05 y sỹ, điều dưỡng và 01 Bác sỹ tăng cường. Từ năm 2015 Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch hoàn thiện các chỉ tiêu trong 10 tiêu chí thực hiện, đến năm 2016 đạt 83/100 điểm, không có tiêu chí bị điểm liệt; năm 2017 đạt 86/100 điểm, không có tiêu chí bị điểm liệt, xã duy trì tốt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2017; năm 2018 tiếp tục xây dựng các kế hoạch theo 10 tiêu chí, 46 chỉ tiêu để duy trì thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2016 – 2020.

Tại xã Nà Khương: Tổng số cán bộ trạm y tế có 05 người, trong đó: Y sĩ 03 người, nữ hộ sinh 01 người, điều dưỡng 1 người. Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế: Năm 2015 đạt 84,5/100 điểm; năm 2016 đạt 81,5/100 điểm; năm 2017 đạt 87,5/100 điểm. Cả 3 năm không có tiêu chí bị điểm liệt, đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; năm 2018 tiếp tục xây dựng các kế hoạch duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng và duy trì  xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vẫn còn một số khó khăn như địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, nhân dân sống rải rác; cả 2 Trạm y tế còn thiếu Y sỹ y học cổ truyền làm việc tại Trạm; cán bộ y tế xã trình độ thấp nên cơ bản chưa biết sử dụng trang thiết bị y tế được trang bị như máy siêu âm, xét nghiệm; tỷ lệ suy sinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn cao 18,2% so với chỉ tiêu giao; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh mới đạt mức 70%...

 

Đoàn giám sát Trạm y tế xã Bản Rịa

Qua kiểm tra, giám sát thực tế và làm việc với UBND các xã, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh đã ghi nhận kết quả của cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo Trạm y tế thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã; các tiêu chí cơ bản đạt, trong đó có tiêu chí đạt điểm tối đa; đội ngũ y tế cơ bản đáp ứng được yêu cầu; công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, truyền thông giáo dục sức khỏe cơ bản được cải thiện. Tuy nhiên qua giám sát vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Các tiêu chí đánh giá còn chung chung chưa cụ thể; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn; vườn thuốc nam chưa phát huy hiệu quả phục chữa bệnh thông thường cho nhân dân… Đồng chí yêu cầu các trạm y tế trong thời gian tới tích cực triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân; quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường; cán bộ trạm y tế thực hiện tốt quản lý nhiệm vụ chuyên môn và tạo điều kiện cho đội ngũ y tế tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu.../.
Trần Thị Quyên