Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh giám sát UBND huyện Quang Bình

Sau khi giám sát thực tế tại 02 xã Bản Rịa, Nà Khương, ngày 17.10.2018, Ban Văn hóa Xã hội – HĐND đã có buổi làm việc với UBND huyện Quang Bình về việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia chuẩn y tế xã. Đ/c Hoàng Văn Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quang Bình.
Toàn cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Quang Bình
Theo báo cáo của UBND huyện tại buổi làm việc, trên địa bàn huyện Quang Bình đã có 12 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia y tế xã. Hịện nay, các xã đều duy trì tốt kết quả thực hiện và đạt từ 80 điểm trở lên theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời huyện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận 02 xã đạt chuẩn vào cuối năm 2018. Cùng với đó, Huyện đã có 5 xã đạt chuẩn về y tế trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn tồn tại trong xây dựng và duy trì tiêu chí xã đạt chuản quốc gia y tế xã đó là: Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân ột số xã chưa vào cuộc tích cực; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể với Ngành Y tế triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa được thường xuyên, liên tục; một số trạm y tế chưa có bác sỹ công tác thường xuyên tại trạm và chỉ duy trì bác sỹ luân phiên làm việc 2 – 3 ngày/tuần; một số trạm y tế thiếu cán bộ chuyên ngành dược, y học cổ truyền, cán bộ chuyên trách dân số; một số nhân viên y tế thôn bản chưa qua đào tạo; danh mục, trang thiết bị, thuốc chưa đủ theo quy định; công tác quản lý thuốc và trang thiết bị y tế ở một số trạm y tế chưa tốt; tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã còn thấp vv…

Qua giám sát, đồng chí Hoàng Văn Kiên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã ghi nhận kết quả đạt được của huyện trong những năm qua và đề nghị trong thời gian tới Huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã duy trì các tiêu chí đảm bảo sát thực tế, gắn các tiêu chí với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm tạo điều kiện về kinh phí cho các trạm y tế mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thu gom sử lý rác thải bệnh viện đúng quy định; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ y tế nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác; làm tốt công tác tuyền truyền triển khai về nội dung các tiêu chí quốc gia y tế xã cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân./.
Trần Thị Quyên