Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại xã Quang Minh

Sáng ngày 30.10.2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với UBND xã Quang Minh huyện Bắc Quang về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tham gia buổi làm việc có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, các phòng chuyên môn huyện Bắc Quang.
Toàn cảnh buổi làm việc
Xã Quang Minh có tổng diện tích tự nhiên là 5.001,35 ha; có 20 thôn bản và15 dân tộc cùng chung sống.Toàn xã có 2.294 hộ (với 9.969 nhân khẩu), trong đó có 125 hộ nghèo, 88 hộ cận nghèo. Có 8 tổ chức chính trị xã đã được sắp xếp đúng, đủ theo quy địnhvới 24 người; 08  người giữ các chức danh không chuyên trách xã là Phó chủ tịch UBMTTQ kiêm Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm phụ trách thông tin liên lạc và đài truyền thanh; phó Bí thư Đoàn xã kiêm Phó Chủ nhiệm UBKT, chủ tịch Hội người cao tuổi, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm phụ trách công tác Tuyên giáo, cán bộ dân vận phụ trách công tác xã hội và dân số, kế hoạch hóa gia đình kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Dân tộc và tôn giáo, Trưởng Ban thú y và kiểm soát giết mổ gia súc kiêm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật. Đối với 02 chức danh công an viên được miễn nhiệm từ 30/9/2018, không còn công an viên thường trực. Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn là 120 người, số người kiêm nhiệm ba chức danh là 10 người, hai chức danh là 100 người, một chức danh là 10 người. Hiện xã có 5 thôn thuộc diện phải sát nhập. Qua quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, tồn tạị như: Việc bố trí sắp xếp đối với đội ngũ không chuyên trách cấp thôn theo Nghị quyết 60 của HĐND tỉnh khó khăn về việc lựa chọn nhân sự do bất cập về độ tuổi, trình độ, chuyên môn nên một số người kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không hiệu quả; mức phụ cấp thấp nên chưa thu hút được người có trình độ chuyên môn tham gia thực hiện các chức danh...

Quá trình khảo sát, Đoàn công tác cũng đã đề nghị xã báo cáo làm rõ như: Việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị ngày 7/4/2015 về việc tinh giản biên chế, tái cơ cấu độ ngũ; việc thực hiện Nghị định 108, Nghị định 26 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ ứng cử; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh; đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm...

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên; tiếp tục quan tâm, linh hoạt, uốn nắn thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc đối với các tổ chức chính trị; rà soát lại các quy chế để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở; khắc phục khó khăn, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm làm tốt công tác chế độ, chính sách sao cho đảm bảo đúng yêu cầu đề ra; làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, trách nhiệm.
Lan Phương