Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều ngày 8/12/2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra một số báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng chí Hoàng Đình Phới – Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; thành viên Ban Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh.
Ông Hoàng Đình Phới - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh khóa XVI, Ban pháp chế - HĐND tỉnh, tiến hành thẩm tra một số Báo cáo và tờ trình kèm dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo số 362/BC-UBND, ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; Báo cáo số 510/BC- VKS ngày 25/11/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo số 92/BC-TA, ngày 20/11/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo số 1010/BC-CTHADS, ngày 21/11/2014 của Cục thi hành án dân sự tỉnh; Dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang kèm theo Tờ trình số 142/TTr – UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh; Dự thảo nghị quyết thông qua Đề án công nhân đô thị loại V đối với thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì; thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ; thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc kèm theo tờ trình số 133/TTr- UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, góp ý kiến cụ thể, sát thực vào Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, trình Kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Đình Phới – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Ban sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo đảm bảo có chất lượng để trình tại kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVI./.
 

Tác giả: Trần Quyên