Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân và công an tại thị trấn Tam Sơn và xã Đông Hà huyện Quản Bạ.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, ngày 18/5/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát tạithị trấn Tam Sơn và xã Đông Hà huyện Quản Bạ. Đồng chí Sền Văn Bắc – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia cùng đoàn giám sát có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban chỉ huy quân sự và Công an huyện.
Toàn cảnh buổi làm việc tại thị trấn Tam Sơn.

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ và c chính sách của HĐND tỉnh những năm qua cấp ủy, chính quyền của xã, thị trấn đã chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể phối hợp với tổ chức tuyên truyền pháp luật về chế độ chính sách cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng dân quân,  công an và nhân dân trên địa bàn. Hàng năm thực hiện theo lnh triệu tập, báo động kiểm tra quân số dân quân, công an tham gia huấn luyện, luyện tập đạt 100% quân số; cơ sở luôn quan tâm, bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân và ng an xã như: chi trả phụ cấp trách nhim, phụ cấp thâm niên, phụ cấp hàng tháng cho thôn đội trưởng, công an viên; trợ cấp, hỗ trợ theo ngày công khi các lc lượng tham gia huấn luyện, hoạt động, đảm bảo trang thiết bị chuyên ngành, mua sắm công cụ hỗ trợ…kịp thi theo đúng các quy định ca Trung ương và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Về công tác tổ chức vận động đóng góp Quỹ quc phòng - an ninh được UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức cơ bản đúng trình tự, mục đích, yêu cầu, đối tượng vận động đóng góp quỹ quc phòng - an ninh; Công tác quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh được UBND xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định, như chi hỗ trợ 70% kinh phí thu được từ ququc phòng - an ninh cho lực lượng dân quân và 30% kinh phí cho lực lượng công an để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.
 


Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Đông Hà
 

Trong các buổi làm việc đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến trao đổi, tho luận với UBND xã, thị trấn để làm rõ hơn kết quthực hiện các chế độ, chính sách cho lc lượng dân quân và ng an xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sền Văn Bắc – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của UBND xã, thị trấn trong việc xây dựng lc lượng dân quân và ng an xã trong thi gian qua. Đồng chí đề nghị, UBND xã, thị trấn cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân, công an xã; xem xét, cân đối bổ sung kinh phí thêm cho công tác huấn luyện dân quân; tạo điều kiện cho dân quân và ng an xã được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghip vụ, lý luận chính trị; tổ chức thực hiện tốt công tác vận động thu quỹ quốc phòng - an ninh đúng quy định./.

Trường Huy