Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Bắc Quang

Tiếp tục chương trình giám sát kết quả thực hiện các chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, ngày 11/6/2010, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra (UBKT-TT) tỉnh cùng các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Quang về kết quả thực hiện một số chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108, Nghị định số 113 của Chính phủ và Nghị quyết số 16, Nghị quyết số 27 của HĐND tỉnh Hà Giang trên địa bàn huyện Bắc Quang. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Hà Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Quang; cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số ngành chuyên môn của huyện.
Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang Nguyễn Trung Hiếu báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện báo cáo với Đoàn giám sát về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, như: Đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung biên chế thiếu cho ngành Giáo dục – Đào tạo để đảm bảo chỉ tiêu biên chế đứng lớp; đồng thời cho chủ trương tuyển bổ sung viên chức còn thiếu cho Trung tâm văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện và các đơn vị trường học; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong những năm tiếp theo, nhằm tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, năng lực hạn chế, không hoàn thành nhiệm vụ, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đề nghị tỉnh có văn bản trả lời đối với đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Tâm, thôn An Xuân, xã Đồng Yên để tránh đơn thư kéo dài, vượt cấp. Đối với việc nghỉ chế độ theo Nghị quyết số 16/2018/NQ – HĐND tỉnh đề nghị tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đối tượng đủ điều kiện nghỉ theo Nghị quyết số 16 kịp thời, đúng thời điểm theo quy định; đồng thời cấp kinh phí ngay sau khi có quyết định phê duyệt để chi trả cho đối tượng kịp thời. Đối với thực hiện Nghị quyết số 27/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị không quy định cụ thể việc ghép các chức danh như theo Quyết định số 12/2019/QĐ – UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, việc thực hiện ghép các chức danh chính với chức danh khác do cơ sở tự bố trí, sắp xếp cho phù hợp với thực tế ở địa phương; xem xét điều chỉnh mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh không chuyên trách cấp xã; bổ sung mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã và kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố để phù hợp theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ; bổ sung thêm quy định đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi nghỉ chế độ thai sản; điều chỉnh mức khoán kinh phí đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã từ 06 triệu đồng lên 10 triệu đồng/năm để đảm bảo chi theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh; cho ý kiến đối với việc bố trí Công an thường trực tại các xã trọng điểm, vì hiện nay đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm Công an viên thường trực tại các xã, thị trấn.
 
Đồng chí Sền Văn Bắc, Phó Trưởng Ban pháp chế - HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp số lượng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; việc thực hiện các quy định về tinh giản biên chế; số lượng tinh giản biên chế so với chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; việc quản lý sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ tinh giản; kinh phí chi trả trợ cấp cho các đối tượng tinh giản biên chế; giải pháp của huyện về tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp theo định mức có ảnh hưởng đến công tác dậy học; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tinh giản biên chế; số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ theo Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh; kinh phí thực hiện chi trả cho đối tượng nghỉ theo Nghị quyết 16; việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách và đánh giá hiệu quả hoạt động của các chức danh kiêm nhiệm…

 
Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của huyện Bắc Quang trong quá trình tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị định, nghị quyết về tinh giản biên chế của Chính phủ, của tỉnh. Đồng thời, đề nghị huyện cần quan tâm hơn nữa đến việc quản lý, sắp xếp, bố trí, sử dụng người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo đúng vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Huyện cũng cần có giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp theo định mức; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chính sách tinh giản biên chế đến các đối tượng, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; làm tốt việc đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; quản lý tốt, hiệu quả số biên chế đã được tinh giản; làm tốt công tác chi trả chế độ cho các đối tượng theo đúng quy định của Nghị định 108, 113 của Chính phủ, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 27 của HĐND tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hằng năm của từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố.
Lan Phương