Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát các sở ngành về việc việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục chương trình giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngày 24.10.2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Phới – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng các thành viên của Ban đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.
Toàn cảnh buổi làm việc
Theo lãnh đạo các sở báo cáo, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện pháp luật liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được Sở Nội vụ quan tâm, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời theo quy định. Công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có bước chuyển biến tích cực, tạo ra sự thống nhất trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiễm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và thẩm quyền quản lý. Theo đó, từ năm 2015 đến 30/8/2017, tỉnh không tổ chức tuyển dụng công chức do các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu đăng ký. Đã tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên là 34 trường hợp; có 842 viên chức được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, xét chuyển đặc cách, thi tuyển; có 191 sinh viên cử tuyển, sinh viên đào tạo theo địa chỉ được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức. Đối với Dự án 600 tri thức trẻ của Bộ Nội vụ, Hội đồng tuyển chọn của tỉnh đã lựa chọn được 67 đội viên trúng tuyển về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc huyện 30a của tỉnh nhưng đến thời điểm này mới bố trí được 9/67 đội viên làm Phó Bí thư huyện đoàn và làm cán bộ, công chức xã. Có 212 tri thức trẻ là người địa phương có trình độ đại học, cao đẳng về hợp đồng công tác tại 140 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh theo Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi kết thúc giai đoạn I của Đề án, đến nay có 16 tri thức trẻ được các huyện bố trí, tuyển dụng vào các chức danh công chức cấp huyện, công chức cấp xã; có 16 tri thức trẻ xin thôi không tham gia Đề án, còn 180 đội viên đang hợp đồng công tác tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện 30 a và các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng xa. Công tác đào tạo bồi dưỡng đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, theo quy định và đạt được những kết quả tích cực. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng hầu hết đã được tổ chức tại tỉnh, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho học viên; các khóa đào tạo, bồi dưỡng sát thực tế, phù hợp với vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm. Công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định, quy trình của Đảng, Nhà nước được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn, sức khỏe, công khai, dân chủ để vào các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc sở và tương đương qua các năm như: Năm 2015 là 2,896 người, năm 2016 là 2.889 người, 08 tháng đầu năm 2017 là 2.865 người…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế mà các sở ngành cần khắc phục trong thời gian tới. Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Đình Phới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cần thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc bố trí luân chuyển cán bộ, việc bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng, cấp phó; việc đào tạo gắn với vị trí việc làm, đặc biệt là vấn đề đào tạo gắn với quản lý nhà nước; cần quan tâm thêm vấn đề cử tuyển phải xét tuyển chặt chẽ để nâng cao chất lượng học sinh cử tuyển; việc lựa chọn viên chức cấp xã cần kiểm tra, thẩm định, bố trí phù hợp; cần quan tâm đến việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi đi học về; việc phân cấp cho các huyện xét tuyển cần có hướng dẫn cụ thể, nên cử cán bộ của sở xuống huyện hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở; đối với Quyết định 08 của UBND tỉnh, đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi phù hợp với tình hình địa phương và có sự thống nhất và có hướng dẫn kịp thời cho cơ sở, đơn vị triển khai thực hiện; hướng dẫn triển khai phần mềm đánh giá, quản lý cán bộ; tham mưu cho UBND tỉnh về phân cấp, quản lý, tuyển dụng cán bộ, công chức; Sở Y tế cần quan tâm quản lý cán bộ y bác sĩ để nâng cao chất lượng, y đức cho cán bộ y tế gắn với khen thưởng, kỷ luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho ngành y tế; cải cách thủ tục hành chính, vấn đề quản lý, hồ sơ bệnh án điện tử cho cơ sở; Sở Giáo dục và Đào tạo cần có sự chỉ đạo thống nhất chung cho công tác luân chuyển cán bộ; việc tuyển dụng viên chức theo phân cấp đảm bảo kịp thời hơn; đề nghị Sở cần sớm có biện pháp, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ để họ yên tâm công tác; chỉ đạo tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên của ngành./.
Lan Phương