Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Khảo sát đánh giá việc tổ chức thực hiện các chức danh không chuyên trách ở cơ sở

Trong 2 ngày 23 và 24.8.2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Sền Văn Bắc - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sá t việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đồng Văn.
Toàn cảnh buổi khảo sát tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn
Hiện nay huyện Đồng Văn có số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 171 người, trong đó trình độ chuyên môn: Đại học 23 người; cao đẳng 04 người; trung cấp 63 người; sơ cấp 5 người, còn lại là chưa đào tạo. Về trình độ chính trị: Trung cấp 21 người; sơ cấp 65 người. Số người kiêm nhiệm các chức danh khác là 129 người, không kiêm nhiệm là 42 người; số người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm ở thôn là 10 người.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản hiện nay là 1.461 người. Về chuyên môn: Trình độ đại học 18 người; cao đẳng 5 người; trung cấp 42 người; trung cấp nghề 02 người; sơ cấp 102 người, còn lại là chưa đào tạo. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 26 người; sơ cấp 485 người.
 
Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, về cơ bản số lượng người hoạt động không chuyên trách của huyện Đồng Văn đã được bố trí đủ về số lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, giảm bớt đầu mối công việc, đã tạo được hiệu quả bước đầu như: Công tác triển khai nhiệm vụ đồng nhất, một lần họp sẽ lồng ghép kết hợp được nhiều nội dung công việc; cán bộ kiêm nhiệm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy thêm được kiến thức, chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ngày càng được nâng lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; mức phụ cấp dành cho người đảm nhiệm các chức danh ghép được nâng cao hơn so với trước đây.

Tuy nhiên trong quá trình bố trí sắp xếp các chức danh còn môt số khó khăn như: Dân cư thưa thớt, trình độ văn hóa còn yếu, vì vậy việc chọn một người có trình độ chuyên môn, có năng lực làm việc để bố trí cùng lúc 2 việc rất khó khăn như chức danh nhân viên Y tế thôn bản phải là những người có trình độ sơ cấp mới được bố trí; chức danh Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh phải là người đã xuất ngũ về địa phương; Chủ tịch Hội phụ nữ phải là hội viên hội phụ nữ; Bí thư Đoàn thanh niên phải ở tuổi đoàn; Chủ tịch Hội Người cao tuổi phải là Hội viên Người cao tuổi. Các chức danh trên nếu đủ tiêu trí lại không đủ điều kiện năng lực kiêm các chức danh khác...
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Sền Văn Bắc – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Đồng Văn tiếp tục chỉ đạo cấp xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng các chức danh không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; quan tâm các nguồn kinh phí cho cán bộ xã đi công tác; tạo điều kiện về kinh phí cho cấp thôn hoạt động; hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức hội ở thôn, tổ dân phố hoạt động; quan tâm đến cơ sở vật chất bố trí nơi làm việc cho cho cán bộ và những người hoạt động không chuyên trách xã yên tâm công tác; thường xuyên thực hiện tốt việc sơ, tổng kết hàng năm để đánh giá phân loại công chức, viên chức đảm bảo công tâm, khách quan; rà soát, tìm hiểu nguyên nhân các chức danh hoạt động không hoàn thành nhiệm vụ và bỏ việc để có kế hoạch bổ sung đủ các chức danh điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng thu nhập cho cán bộ trên địa bàn…
 Trần Thị Quyên