Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát các đề tài, dự án tại huyện Vị Xuyên

Tiếp tục chương trình giám sát về hiệu quả quản lý hoạt động và công nghệ, công tác triển khai thực hiện và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học – công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2015 đến nay, ngày 15.5.2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Ngô Xuân Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát cùng các thành viên đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện các đề tài trên địa bàn huyện Vị Xuyên.
Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá Chiên, cá Lăng Chấm tại Trung tâm Thủy sản Hà Giang
Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại một số  đề tài, dự án, mô hình trên địa bàn huyện Vị Xuyên như: Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống và phát triển các loại dược liệu trong danh mục ưu tiên của tỉnh Hà Giang tại Trung tâm Khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức; Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá Chiên, cá Lăng Chấm tại Trung tâm Thủy sản Hà Giang; Mô hình trình diễn trồng rau trong nhà lưới tại xã Đạo Đức; Mô hình trồng thâm canh ba kích tím và hà thủ ô đỏ tại xã Ngọc Linh; Đề tài Nghiên cứu, ứng dụng thuốc trừ sâu thảo mộc trong sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã rau Học Lập thị trấn Vị Xuyên.
 

Đoàn Giám sát kiểm tra Đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống và phát triển các loại dược liệu trong danh mục ưu tiên của tỉnh Hà Giang tại Trung tâm khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức
 
Kết quả khảo sát thực tế cho thấy: Đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống và phát triển các loại dược liệu trong danh mục ưu tiên của tỉnh Hà Giang tại Trung tâm khoa học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề tài như: Đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống 20 cây dược liệu; nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng trọt cho 20 loài dược liệu; xây dựng mô hình sản xuất dược liệu theo hướng GACP – WHO; mở lớp tập huấn, thăm quan học tập mô hình. Các giống cây dược liệu đang được Trung tâm trồng chăm sóc, phát triển tốt như đẳng sâm, ý dĩ, hà thủ ô, ngũ gia bì,..

Đối với Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá Chiên, cá Lăng Chấm tại Trung tâm Thủy sản Hà Giang cho thấy: Các giống cá Chiên, cá Lăng Chấm được Trung tâm thực hiện thành công, tỷ lệ sinh sản cao, chất lượng giống tốt, nhiều loại giống cá có giá trị, kinh tế cao, được chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu mục đích đặt ra.

Đối với mô hình trình diễn trồng rau trong nhà lưới của gia đình ông Đoàn Công Oánh xã Đạo Đức cho thấy: Gia đình đã áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn và đưa các giống cây trồng có năng xuất, chất lượng và giá thành cao vào sản xuất. Tăng thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất cho gia đình.Thăm Đề tài Nghiên cứu, ứng dụng thuốc trừ sâu thảo mộc trong sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã rau Học Lập thị trấn Vị Xuyên cho thấy: đề tài được triển khai thực hiện trên diện tích 1200m đất trồng dưa vàng trong nhà lưới, việc ứng dụng thuốc trừ sâu bằng thảo mộc trong sản xuất rau, quả an toàn đã được HTX thực hiện có hiệu quả trong phòng trừ sâu bệnh.Bên cạnh những hiệu quả của các đề tài, dự án, mô hình thì trong quá trình tổ chức thực hiện cũng còn một sốít dự án không hiệu quả như: Mô hình thâm canh ba kích tím và hà thủ ô đỏ tại xã Ngọc Linh đến thời điểm đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế thì hộ gia đình đăng ký thực hiện cho biết mô hình đã triển khai thực hiện nhưng sau 1 năm thì cho kết quả không như mong muốn, chi phí đầu tư cao, nhưng kết quả thu được thấp nên gia đình đã chuyển đổi diện tích trồng ba kích và hà thủ ô đỏ sang trồng mía.

Qua trao đổi với đoàn giám sát,  một số Trung tâm cũng thẳng thắn đề xuất, kiến nghị như: Tỉnh cần có chính sách đặc thù thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung; tăng cường cơ chế đặt hàng, quản lý nhiệm vụ KHCN theo chuẩn kết quả đầu ra để giảm hồ sơ, thủ tục hành chính như hiện nay. Đoàn Giám sát đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để đề xuất với lãnh đạo huyện, các Sở, ngành trong buổi làm việc tới./.
 Lan Phương