Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề)

Chiều ngày 20/3/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề). Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra 05 dự thảo Nghị quyết (kèm tờ trình) trình tại Kỳ họp gồm: Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới, sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025 trong đó có dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua địa phận tỉnh Hà Giang(dự án nhóm A) và Dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng (hệ thống điện, hệ thống nước) để thu hút đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại thôn Bản Trang, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa Hội trường lớn HĐND và UBND tỉnh và hạng mục phụ trợ; Dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Giang; Dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 
Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu.
 
Tại buổi thẩm tra, đa số các ý kiến đều đồng tình nhất trí với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới, sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021 - 2025, có ý kiến  phát biểu đối với hai Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và dự án nhà máy xử lý rác thải là hai dự án chưa có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đề nghị UBND tỉnh bổ sung, sớm trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn, các dự án được phê duyệt hoàn thành đúng tiến độ, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản theo đúng quy định pháp luật; đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc thay đổi quy mô, phương án thiết kế (giai đoạn 1) làm tăng tổng mức đầu tư đối với địa phận tỉnh Hà Giang; làm rõ cơ cấu nguồn vốn, dự kiến kế hoạch bố trí vốn hàng năm, sự phù hợp và khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định để làm cơ sở, điều kiện quyết định chủ trương đầu tư; đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với diện tích đất chiếm dụng để thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.
 
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.
 
Đối với dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (hệ thống điện, hệ thống nước) để thu hút đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại thôn Bản Trang, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên đề nghị UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và cam kết thực hiện đúng tiến độ; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh đề án đối với hạng mục đường giao thông …


Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu.


Lãnh đạo huyện Bắc Quang phát biểu tại cuộc họp.
 
Đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa Hội trường lớn HĐND và UBND tỉnh và hạng mục phụ trợ đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc sửa chữa hạng mục Hội trường lớn vì sao đã được phê duyệt đầu tư tại Quyết định 1101 của UBND tỉnh ngày 14/6/2021(cụ thể hóa các nội dung theo Nghị quyết 05) nhưng lại tiếp tục bổ sung các phần này vào nội dung đề nghị điều chỉnh trong tờ trình này; tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh vượt 37,694 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu đã được thông qua tại Nghị quyết 36 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 tổng mức đầu tư dự án là 29,994 tỷ đồng, đề nghị UBND tỉnh làm rõ phương án dự kiến kế hoạch bố trí vốn hàng năm để hoàn thành trong giai đoạn, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đối với hạng mục nhà chức năng đề nghị làm rõ sự cần thiết điều chỉnh công năng sử dụng; việc thay đổi, điều chỉnh lại công năng; đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu bố trí quỹ đất để thu hút đầu tư, xây dựng Trung tâm hội nghị của tỉnh để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tổ chức các sự kiện của tỉnh…


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trả lời làm rõ một số nội dung liên quan.


Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại cuộc họp.
 
Đối với dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 đề nghị UBND tỉnh làm rõ lý do 09 dự án không kịp tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021; làm rõ đối với dự án Khu di tích lịch sử cách mạng Trọng Con, sau gần 08 năm chưa hoàn thành quyết toán; giải trình làm rõ tỷ lệ giải ngân đối với dự án Kè chống sạt lở Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đồng Văn thấp…


Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên kết luận cuộc họp.
 
Trên cơ sở trả lời, làm rõ của các ngành, kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo chất lượng trình Kỳ họp làm cơ sở cho các đại biểu nghiên cứu, thảo luận.
Lan Phương