Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 và chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn tại huyện Quang Bình.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 78 – KH-HĐND, ngày 27/9/2013 của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh Hà Giang về giám sát kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 và Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2011 – 2013. Trong 2 ngày 25 và 26/11/2013, Đoàn giám sát do đồng chí Hùng Ngọc Kim, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách – HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên đã tiến hành giám sát tại huyện Quang Bình về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 và chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn. Trước khi làm việc với UBND huyện, đoàn đã khảo sát thực tế tại 02 xã Tiên Yên và Yên Thành của huyện Quang Bình.
Đ/c Hùng Ngọc Kim - Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh kết luận tại buổi giám sát
Tính đến ngày 20/11/2012 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 407.704 triệu đồng đạt 98,4% kế hoạch tỉnh giao, đạt 97,9% kế hoạch huyện giao. Trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 27.012 triệu đồng, đạt 89,1% kế hoạch dự toán tỉnh giao, đạt 83,1% kế hoạch dự toán huyện giao  (Thu thuế và phí là 24.408 triệu đạt 100,17% kế hoạch tỉnh giao, đạt 95,7% huyện giao; thu tiền sử dụng đất đạt 1.335 triệu đồng, đạt 56,75% kế hoạch tỉnh giao, đạt 42,5% kế hoạch huyện giao). Tổng chi ngân sách là 297.033 triệu đồng, đạt 72,5 kế hoạch tỉnh giao, đạt 72,1% kế hoạch huyện giao.

 Về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trong hơn 2 năm qua đã đạt được một số kết quả đáng kể. Toàn huyện được đầu tư 56 công trình nước tập trung, với 125.264 m ống nước và các nguồn nước nhỏ lẻ khác cung cấp nước sinh hoạt cho 48.846 người, đạt 82,6% dân số. Công trình nhà tiêu hợp vệ sinh có 7.448 hộ, chiếm 61,2% số hộ; 100% Trường học, trạm y tế có nước sinh hoạt, nhà vệ sinh. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, hạn chế được bệnh tật, giảm ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên qua giám sát thực tế tại 2 xã cho thấy còn một số hạn chế, tồn tại như: Một số công trình được đầu tư xây dựng chất lượng kém; trong quá trình khai thác sử dụng, còn buông lỏng công tác quản lý công trình, dẫn đến công trình xuống cấp nghiêm trọng, không phát huy hiệu quả. Điển hình như: Công trình nước sạch tại thôn Yên Chàm, xã Tiên Yên, với tổng chiều dài đường ống là 11,4 km được đầu tư xây dựng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 và đưa vào sử dụng từ năm 2011 (phục vụ nước sinh hoạt cho 106 hộ dân và 04 cơ quan); nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng (đường ống han dỉ, ống bị vỡ nhiều đoạn, các đầu nối không có trụ đỡ nên nứt, dò nước). Về nguyên nhân: Do trong quá trình khảo sát thiết kế ban đầu không đảm bảo kỹ thuật như đường ống lắp nổi trên mặt đất, một số đoạn chạy cắt ngang qua dòng suối chảy trên đường đi lại của người dân, nên bị va đập, gây vỡ ống; không lắp đặt đồng hồ đo tại các bể của các hộ dân nên không quản lý được lượng nước sử dụng. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, chính quyền xã buông lỏng công tác quản lý, không giao trách nhiệm cho tổ chức hoặc cá nhân quản lý, bảo quản dẫn đến công trình xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại chính quyền xã chưa có biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa, ảnh hướng đến nước sản xuất và nước sinh hoạt của người dân.
    
Kết luận buổi làm việc đồng chí Hùng Ngọc Kim, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND cấp xã tăng cường khai thác các nguồn thu trên địa bàn, chủ động cân đối đảm bảo thu, chi cho những tháng cuối năm; phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013. Đối với chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã thống kê, báo cáo các công trình hiện đang sử dụng và các công trình đã hư hỏng để có kế hoạch kịp thời nâng cấp, sửa chữa; chỉ đạo các xã có công trình xây dựng quy chế quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và có cơ chế giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân quản lý, bảo dưỡng các công trình đảm bảo sử dụng công trình có hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân có ý thức bảo vệ và sử dụng nguồn nước đã được Nhà nước đầu tư xây dựng đảm bảo lâu dài./.


 

Đường ống nước thôn Yên Chàng xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình

 

Tác giả: Trần Quyên