Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Yên Minh

Tiếp tục chương trình giám sát về kết quả thực hiện một số chính sách phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, ngày 05.10, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do Ông Bùi Quang Trí - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Yên Minh. Làm việc với Đoàn giám sát, về phía UBND huyện có ông Hoàng Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc huyện có liên quan.
Toàn cảnh buổi giám sát
Yên minh là địa bàn sinh sống của các dân tộc thiểu số như: Mông, Tày, Nùng, Dao, Pú Y, Cờ Lao và một số dân tộc khác; dân tộc Kinh chỉ chiếm khoảng trên 4%. Là một huyện đặc biệt khó khăn (huyện 30a) nằm trong khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là  53,88%, cận nghèo là 15,82%. Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 52 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số và cụ thể hóa Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh, trong năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh đã sớm chủ động xây dựng Kế hoạch số 172/KH-UBND về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn ngành chuyên môn và UBND cấp xã triển khai thực hiện. Một số chính sách dân tộc hướng tới các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đã được được triển khai đầy đủ, kịp thời như chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo; chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chính sách dạy nghề, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số vv… Mạng lưới các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được mở rộng và quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đến lớp, đến trường. Năm học 2017 – 2018, tỷ lệ huy động trẻ 0-2 tuổi đi nhà trẻ trên địa bàn huyện đạt 24,2%; huy động trẻ 3.5 tuổi đi mẫu giáo đạt 95,8%, riêng trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 98%. Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 98,28%. Bên cạnh đó các mục tiêu y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thường xuyên. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao; hệ thống cơ sở y tế tuyến huyện, xã đang từng bước được đầu tư hoàn thiện, bố trí sắp xếp đội ngũ y, bác sĩ công tác; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị... Các chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm luôn được quan tâm, gắn với mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững.
         
Bên cạnh những kết quả huyện Yên Minh đạt được, Qua giám sát, Đoàn giám sát cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại như tỉ lệ huy động trẻ 0-2 tuổi đi nhà trẻ đạt thấp; tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi còn cao (trên 31%0); tình trạng thấp còi, trẻ em suy dinh dưỡng chiếm tỉ lệ khá cao; Tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn phổ biến ở một số xã vùng sâu, vùng xa. Trang thiết bị y tế được trang cấp cho trạm y tế xã có nơi xử dụng không hiệu quả; Có nhiều học sinh được cử tuyển đi học các trường cao đẳng, đại học nhưng khi học xong không bố trí, sắp xếp được việc làm; tình trạng lao động qua biên giới lao động tự do vẫn còn phổ biến vv...  

Qua buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn sát sao đối với cấp xã trong việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 52 của Chính phủ và Kế hoạch số 157 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 172 của UBND huyên. Quan tâm nâng cao tỉ lệ huy động trẻ các cấp đến trường và duy trì sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học. Tích cực triển khai Đề án đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các nhà trường và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Bên cạnh đó cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xóa mù chữ và chống tái mù chữ trong đó quan tâm xóa mù chữ cho phụ nữ dân tộc thiểu số; đề án chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vv… Bên cạnh đó, về quản lý nhà nước, Đoàn giám sát cũng đề nghị huyện cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách dân tộc để đảm bảo các chính sách được thực thi nghiêm túc, kịp thời chấn chính những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai chính sách. Đối với các kiến nghị của UBND huyện, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu và có ý kiến, kiến nghị với các Sở, Ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết./.
Hoàng Huyền