Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang

Tiếp tục chương trình giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cờ Lao trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngày 20/4/2018, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang. Ông Bùi Quang trí - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện Bắc Quang.
Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Vĩnh Hảo
Trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, hiện có 31 hộ với 155 khẩu là người dân tộc Cờ Lao, sống chủ yếu ở 2 thôn Khuổi Phạt bà Khuổi Ít, trong đó, có 03 hộ khá; 22 hộ trung bình; 04 hộ nghèo. Qua giám sát cho thấy Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Cờ Lao được cấp ủy, chính quyền xã đã kịp thời quan tâm triển khai đầy đủ các chính sách đến với người dân; luôn gần gũi vận đồng người dân tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn văn hóa truyền thống; do đó tạo được mối quan hệ hài hòa giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, tích cực vận động nhân dân tham gia lao động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình… Qua 5 năm thực hiện chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực, chính sách đã đi vào cuộc sống, thực sự là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó có nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với khi chưa thực hiện Đề án; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
 

Đoàn khảo sát trang phục người Cờ Lao được hỗ trợ

Mặc dù vậy hiện nay thôn Khuổi Phạt vẫn là thôn vùng 3, đặc biệt khó khăn; đời sống đồng bào dân tộc Cờ Lao và các dân tộc sinh sống trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; một số hộ dân tộc Cờ Lao thiếu đất đai phục vụ sản xuất hoặc sử dụng đất còn chưa hợp lý; một bộ phận đồng bào còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa thực sự vươn lên xóa đói giảm nghèo một cách tích cực…

Phát biểu tại buổi làm việc với chính quyền xã, thay mặt đoàn giám sát ông Bùi Quang Trí - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của chính quyền địa phương trong thời gian qua; đồng thời mong muốn xã cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chế độ chính được hưởng đến với người dân biết; quan tâm đến công tác đào tạo cho con em tham gia theo học các trường nội trú, chuyên nghiệp; vận động người dân bảo tồn phát huy trang thiết bị đã được hỗ trợ phục vụ văn hóa, văn nghệ; bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc; duy trì đoàn kết các dân tộc cùng nhau xóa đói giảm nghèo./.
Trần Thị Quyên