Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Giang giám sát tại huyện Xín Mần

Tiếp tục chương trình giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 87 ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc thông qua Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018 - 2020, ngày 15/05/2019, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Quang Trí, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát UBND huyện Xín Mần. Làm việc với đoàn có thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo một số ban, ngành có liên quan…Trước khi làm việc với UBND huyện đoàn đã đi khảo sát tại các xã Chí Cà, Nàn Xỉn và Bản Ngò.
Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Xín Mần
Trên cơ sở Nghị quyết số 87 ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018 – 2020, UBND huyện Xín Mần đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng, theo đó xác định nhu cầu phải di chuyển, ổn định tại chỗ 1.410 hộ với nhu cầu kinh phí gần 21.989.0 triệu đồng. Qua thực hiện các chính sách và định mức đối với hỗ trợ trực tiếp, đến thời điểm này được 892/1410 hộ được phê duyệt hỗ trợ di chuyển xen ghép và ổn định tại chỗ. Nhìn chung các hộ di chuyển chủ yếu trong thôn, trong xã, được sinh sống tập trung gần khu vực trung tâm, thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đời sống ngày càng được cải thiện, giảm bớt tỷ lệ hộ đói nghèo, an sinh xã hội được phát triển. Việc thực hiện đề án, phương án tạo sức lan tỏa lớn, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Các hộ di chuyện và ổn định tại chỗ được sinh sống tập trung gần khu vực trung tâm, thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới. Trao đổi với đoàn giám sát, huyện Xín Mần cũng đã làm rõ một số khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di chuyển theo hình thức xen ghép và ổn định tại chỗ, những thay vì hỗ trợ tiền trực tiếp cho nhân dân thì sẽ cho nhân dân vay vốn hỗ trợ lãi suất vay trong 2 năm hoặc 3 năm, đặc biệt ưu tiên các huyện, xã khó khăn trong vùng 30a, 135…


Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Chí Cà

 
Qua giám sát, Đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong thực hiện đề án, chính sách của Nghị quyết 87.  Các hộ dân được hỗ trợ đúng, đủ và kịp thời. Đoàn giám sát cũng đề nghị huyện Xín Mần tiếp tục quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đề án, linh hoạt các nguồn hỗ trợ, phát huy nội lực sức dân, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đề án theo kế hoạch đã đề ra; Chỉ đạo cấp xã quan tâm, hướng dẫn từng hộ gia đình về nơi ở mới an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và ổn định cuộc sống; Đôn đốc, tăng cường và phát huy vai trò giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng di chuyển và ổn định tại chỗ.


Đoàn đi khảo sát thực tế tại Xóm Mới xã Chí Cà

Trường Huy