Ban Biên tập Bản tin và Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ

Sáng ngày 22.01.2016, Ban Biên tập Bản tin Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang họp và thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tậm trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Ban biên tập chủ trì cuộc họp, tham dự họp có các thành viên Ban Biên tập.
Toàn cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp, Lãnh đạo Trung tâm thông tin Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Biên tập và các hoạt động phối hợp của cộng tác viên trong năm 2015, cũng như dự kiến nội dung chương trình cho thời gian tới, cụ thể: đánh giá công tác biên tập tin, bài, việc cập nhật tin, bài của các cộng tác viên gửi về trang thông tin, bản tin của Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; việc chi trả thù lao, nhận bút cho Ban biên tập và các cộng tác viên; công tác chuẩn bị phát hành Bản tin số 66 (Xuân 2016) và một số nhiệm vụ trọng tâm khác... Tại cuộc họp, các thành viên Ban biên tập đã nhận định, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục cho thời gian tới để Bản tin và Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân ngày càng nâng cao chất lượng, thu hút được nhiều độc giả truy cập, đón đọc, trảo đổi, nghiên cứu và tham khảo...
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban biên tập đề nghị các thành viên Ban biên tập tiếp tục quan tâm, dành nhiều thời gian viết tin, bài cung cấp cho Bản tin và Trang thông tin điện tử; đồng thời, tập trung làm tốt công tác biên tập đảm bảo kịp thời gian theo đúng quy trình; Khẩn trương biên tập, sưu tầm ảnh tư liệu phục vụ cho việc chuẩn bị phát hành cuốn kỷ yếu HĐND tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2011 - 2016) theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh; đẩy nhanh tiến độ dựng maket cho Bản tin số 66 để đảm bảo phát hành Bản tin trước tết nguyên đán; Giao Trung tâm Thông tin nghiên cứu tham mưu hoàn thiện giao diện mục Cử tri hỏi Đại biểu trả lời (tiếp xúc cử tri) trên Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang; chuẩn bị tốt cho công tác phối hợp tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và thanh toán đầy đủ tiền nhuận bút cho cộng tác viên trước tết Nguyên đán Bính Thân - 2016./.
 Lan Phương