Bài phát biểu của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 28/4/2021, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. BBT trích toàn văn bài phát biểu như sau:
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị
Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị

Hôm nay, Tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị

Trong 5 năm qua, tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức: Xuất phát điểm về kinh tế dưới mức trung trình so với các tỉnh miền núi phía bắc, tỷ lệ hộ nghèo cao; cơ sở hạ tầng yếu kém, đặc biệt là hạ tầng giao thông; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực thấp; biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, thiên tai, dịch bệnh xảy ra với tần suất cao. Đặc biệt đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng, tác động mạnh, toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đoàn kết, thống nhất một lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

HĐND các cấp tỉnh Hà Giang đã tiếp tục khẳng định vị thế, thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình. Các nghị quyết, chính sách của HĐND đã thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn từng địa phương, đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang. Qua 2.424 kỳ họp, HĐND các cấp đã ban hành 12.986 nghị quyết đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo được sự đồng thuận, được cử tri và Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Trong đó, có nhiều nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh có hiệu quả tác động trực tiếp, định hướng lâu dài đến sự phát triển của tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh trong 5 năm qua, cụ thể:

Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt 6,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10.665 tỷ đồng, trong đó năm 2020 đạt 2.529 tỷ đồng, tăng 51,4% so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, tăng 57,4% so với năm 2015. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 44.694 tỷ đồng, tăng 71,3% so với giai đoạn 2010 - 2015. 92% dân cư thành thị, 86% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% các thôn bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm. 100% dân số đô thị, 94,4% hộ dân ở nông thôn được sử dụng điện. 45/174 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Quy tụ, sắp xếp 4.777 hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai về sống tập trung tại các thôn bản.

Tăng trưởng du lịch bình quân đạt 16%/năm, năm 2020 đạt 1,5 triệu lượt khách; triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 42%, tăng 20,7% so với năm 2015. Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế 100%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%; chất lượng, hiệu quả y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống đại dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ tăng dân số được kiểm soát, mức tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 4,22%; đến cuối năm 2020 giảm còn 22,29%, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở, đến nay đã có 4.613 căn được triển khai xây dựng, hoàn thành 3.264 căn nhà; thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Hà Giang từ nguồn xã hội hóa, đến nay đã huy động được trên 22 tỷ đồng. Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn luôn được quan tâm thực hiện.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại về quốc phòng - an ninh, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị

Hoạt động giám sát của HĐND các cấp có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực với hơn 8000 cuộc giám sát chuyên đề, HĐND các cấp đã tập trung giám sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc được đại biểu HĐND, cử tri và dư luận quan tâm. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong việc thực thi pháp luật tại địa phương, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đặc biệt, công tác giám sát nhân sự do HĐND bầu thông qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội đã được HĐND các cấp thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch, đạt tỷ lệ tín nhiệm cao.

Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng, ngoài việc TXCT theo hình thức truyền thống, HĐND các cấp đã mở rộng các hình thức tiếp xúc tại cơ quan công tác, nơi cư trú, TXCT trực tuyến, qua hình thức đối thoại trực tiếp để thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình, kết quả các kỳ họp; tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt trên 93%. Việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của Thường trực và đại biểu HĐND các cấp chú trọng. Qua xem xét, HĐND các cấp đã chuyển đơn thư của công dân đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Kết quả giải quyết đơn thư đạt trên 86%.

Từ những kết quả nêu trên, có thể khẳng định trong 5 năm qua, HĐND các cấp tỉnh Hà Giang cơ bản thể hiện rõ vai trò là đại diện của cử tri, luôn sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; các đại biểu HĐND đã đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát với thực tiễn, gắn bó mật thiết với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, mang tiếng nói của cử tri và nhân dân đến với cơ quan quyền lực nhà nước các cấp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Những kết quả HĐND đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra; trong đó có sự đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả của HĐND, các vị đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những đóng góp quan trọng của HĐND các cấp, các cơ quan trong bộ máy chính quyền, cơ quan tư pháp và Ủy ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh trong thời gian qua.

Thưa quý vị đại biểu

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế cần khắc phục, đó là: kết quả triển khai thực hiện một số đề án, chương trình trọng tâm ở cả 3 cấp chưa đạt yêu cầu; một số nghị quyết được ban hành hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân và của cơ quan dân cử; một số chủ trương, chính sách về nông nghiệp, phát triển kinh tế biên mậu, du lịch triển khai vào thực tế chưa hiệu quả; công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển; một số vụ việc được cử tri quan tâm chưa được giám sát và kiến nghị kịp thời; công tác giám sát giữa 02 kỳ họp vẫn còn những hạn chế nhất định; một số thành viên kiêm nhiệm của các Ban hoạt động không đồng đều, chưa thật sự tích cực nên chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao; hoạt động chất vấn của đại biểu tại kỳ họp còn ít ý kiến chất vấn, chưa giám sát kết quả thực hiện lời hứa của người đứng đầu các cơ quan liên quan đến nội dung chất vấn; trong chất vấn và trả lời chất vấn còn ngại nêu ra những vấn đề liên quan trực tiếp, trực diện đến cơ quan cấp tỉnh có ảnh hưởng đến quyền lợi địa phương và cá nhân đại biểu.

HĐND tỉnh cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu lên những nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật tổ chức chính quyền địa phương, bám sát nghị quyết Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng kỳ họp, hiệu quả hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề…

Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị HĐND các cấp tỉnh Hà Giang tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. HĐND các cấp cần phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Các vị đại biểu HĐND các cấp trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát hoạt động bầu cử; đặc biệt là tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh ở cơ sở, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử…

2. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp quan trọng tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND và UBND. Đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tập trung nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị để HĐND khóa mới xây dựng tốt chương trình, nội dung kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.

3. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương; đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả và chất lượng, nhất là trong việc tổ chức các kỳ họp, thực hiện chức năng giám sát, tái giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

4. Thực hiện hiệu quả mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc: Chuẩn bị nội dung trình tại các kỳ họp, theo dõi, giám sát thực hiện nghị quyết, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các ý kiến cử tri. Đặc biệt là chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

5. Chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thục hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đảm bảo an sinh xã hội năm 2021, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sâu sát, khoa học, hiệu quả; khẳng định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thưa quý vị đại biểu

Nhiệm kỳ HĐND 2016 - 2021 đã gần kết thúc với những kết quả tích cực đã đạt được, những kết quả này sẽ là nền tảng và động lực quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khơi dậy tiềm năng xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định. Phát huy truyền thống, thành tựu và những kinh nghiệm hoạt động của HĐND các khóa trước, tôi tin tưởng rằng HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo và gặt hái được nhiều thành công mới.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.
BBT