Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sáng ngày 14.3, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) Quốc hội tổ chức giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại Sở Giáo dục & đào tạo và Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Giang. Đồng chí Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ làm Trưởng đoàn giám sát số 01, đồng chí Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ làm trưởng đoàn giám sát số 02. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang; Hoàng Văn Kiên – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Hà Giang cùng các thành viên trong đoàn giám sát.
Ủy ban VHGDTNTN&NĐ giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2016 toàn tỉnh Hà Giang có 853 trường học và cơ sở giáo dục (không tính trường dạy nghề, cơ sở dạy nghề) với tổng số 231.421 trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh phổ thông, học viên bổ túc văn hóa. Năm học 2015 – 2016 đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có 20.433 người. Trong đó, có 4.817 giáo viên mầm non; 6.604 giáo viên Tiểu học; 3.963 giáo viên THCS; 1.293 giáo viên THPT; 1.858 cán bộ quản lý; 105 giảng viên trường CĐSP; 1.696 nhân viên phục vụ; 97 giáo viên dạy nghề; ngoài ra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải hợp đồng 111 giáo viên thỉnh giảng là những cán bộ theo chuyên ngành, nông dân sản xuất giỏi, thợ lành nghề để tham gia đào tạo.
         
Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định tại các văn bản hướng dẫn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp nhìn chung được bố trí đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc, vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn được quan tâm hàng đầu, năm học 2015 – 2016 đã cử 120 người tham gia bồi dưỡng quản lý giáo dục; 53 người tham gia lớp bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước; 25 người đi học sau đại học; bồi dưỡng thường xuyên về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 13.566 cán bộ quản lý, giáo viên.
         
Ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành một số đề án, chính sách thu hút phù hợp với thực tế địa phương như Đề án nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030; Chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ, giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú và người phục vụ học sinh bán trú theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh… Các chế độ chính sách trên đã có những tác động tích cực đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời khuyến khích được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, an tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.
         
Mặc dù chế độ chính sách đãi ngộ cơ bản đầy đủ nhưng nghề giáo viên nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng chưa thu hút được người giỏi, người có tay nghề cao; kinh phí hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tăng thu nhập, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề nên còn hạn chế;…


Toàn cảnh buổi giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tại buổi giám sát, Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị: Chính phủ cần ban hành chính sách phát triển giáo dục mầm non để giáo dục mầm non tiếp tục được củng cố và phát triển; Xem xét tiếp tục duy trì việc thực hiện chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên cho nhà giáo khi được điều động về công tác tại phòng/sở Giáo dục; Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với việc điều chuyển giáo viên phù hợp với quy mô học sinh, chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao. Sở Lao động Thương binh & Xã hội đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung chế độ, chính sách cho giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nội trú theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Chính phủ cần tư nhà lưu trú cho giáo viên, học sinh cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với các nơi có điều kiện khó khăn nhằm đảm bảo nơi ăn nghỉ cho giáo viên và học sinh…
         
Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Trưởng các Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà sở Giáo dục - Đào tạo và sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị hai Sở cần chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung thêm các ý kiến, kiến nghị vào báo cáo. Đối với các ý kiến, kiến nghị của hai Sở, các Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
         
Buổi chiều cùng ngày, 2 đoàn giám sát tiến hành giám sát tại một số đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Huyền