Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Sáng 14.6.2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Để dự án luật hoàn chỉnh hơn, đại biểu Quốc hội Vương Ngọc Hà đoàn Hà Giang tham gia thảo luận thể hiện quan điểm trên một số nội dung như sau:
ĐBQH Vương Ngọc Hà thảo luận tại Hội trường về Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Thứ nhất, với Điểm d Khoản 3, Điều 23 quy định về thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tại các trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm và sau 1 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm. Đại biểu đề nghị cần phải bổ sung thêm một nội dung, đó là thăng cấp bậc hàm vào kỳ liền ngay sau đó bởi vì không phải lúc nào cũng có thời gian riêng để tính theo tháng mà phải vào đúng kỳ.

Thứ hai, về kỹ thuật, đại biểu băn khoăn: Tại Khoản 4, Điều 26 dự thảo luật này quy định đối với Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm hơn một bậc. Điểm e, Khoản 1 điều này chỉ quy định cho các trưởng phòng và trưởng công an các quận. Vậy thì Trưởng Công an cấp huyện ở 2 thành phố này thì sao? Có quy định vào đây hay không? đại biểu mong muốn dự thảo luật sẽ làm rõ nội dung này vì thiết nghĩ đối với Trưởng Công an các huyện cũng tương đương với Trưởng Công an cấp quận. Quan điểm của Ban soạn thảo là chỉ dành cho các khu vực là đô thị, không dành cho các khu vực huyện thì giải thích để đại biểu Quốc hội rõ hơn.

Thứ ba, là chính sách về luân chuyển cán bộ cao cấp của lực lượng công an. Tại Điều 30 quy định là biệt phái sĩ quan Công an nhân dân nhưng với quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 22 quy định rất rõ là rà soát, đánh giá và lựa chọn các đồng chí có phẩm chất, trình độ, năng lực, có chiều hướng phát triển rõ rệt để cho phép luân chuyển, bố trí làm lãnh đạo cấp tỉnh và được thực hiện chính sách như cán bộ biệt phái. Tôi mong muốn để làm cơ sở pháp lý cho nội dung này mà Đảng đã chỉ đạo thì nên chăng cần phải bổ sung vào Điều 30 là luân chuyển biệt phái chiến sĩ Công an nhân dân và căn cứ vào yêu cầu để đào tạo cán bộ cũng như yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội cùng với bổ sung Điều 30 này.

Đại biểu cho rằng trong một thời gian rất ngắn, 6 tháng sau khi có Nghị quyết 18 và 3 tháng sau khi có Nghị quyết số 22 thì Bộ Công an đã trình Quốc hội dự thảo luật bổ sung vào chương trình của Quốc hội và đưa ra chương trình dự thảo luật nhằm thực hiện tốt hơn Điều 67 và 68 của Hiến pháp. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an nhân dân. Đại biểu băn khoăn, từ 6 Tổng cục, 2 Bộ tư lệnh và 126 vụ, cục bây giờ xuống còn hơn 60 đầu mối. Hơn nữa, còn đưa 25.000 cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở công an các tỉnh, công an các vụ, cục xuống để thực hiện nhiệm vụ chiến sĩ công an ở cơ sở nhằm mục tiêu thực hiện chính quy hơn ở cơ sở. Do vậy, đại biểu rất băn khoăn nội dung này, đây có thể nói là sự quyết tâm rất lớn và sự gồng mình rất lớn của toàn thể lực lượng cũng như lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an. Chính vì thời gian ngắn và sự quyết tâm của lực lượng công an tôi rất trân trọng mong muốn Bộ Công an giúp các đại biểu cung cấp thông tin rõ hơn nữa để làm tăng tính thuyết phục và đại biểu tin rằng với đề án này đưa ra thứ nhất là sẽ giảm rất nhiều về tài chính đối với địa phương về việc trả lương cho các lực lượng bán chuyên trách khi sử dụng 25.000 cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở.

Đối với lực lượng cấp hàm cấp tướng, như các đại biểu phân tích là không tăng về cấp tướng. Chính vì vậy, rất mong muốn Ban soạn thảo cung cấp giúp cho các đại biểu Quốc hội để có thêm cơ sở, cần có lộ trình phù hợp để thực hiện các đề án hết sức khoa học.

Việc quan trọng nhất là phải xây dựng được một bộ máy khoa học, đó là cần có những chức danh phù hợp, những cấp bậc hàm phải đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ đó chứ không nhìn nhận góc độ phong tướng hay cấp bậc hàm từ việc đặc thù, đặc lợi cho lực lượng Công an nhân dân. Vì đây là lần đầu tiên dự thảo luật trình ra nên đại biểu mong muốn sẽ có hội thảo chuyên sâu, sẽ có những sự phân tích nhiều hơn nữa của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân để thấy rằng đối với vị trí nào cần cấp bậc hàm cấp tướng để nhân dân, đồng bào, chiến sĩ hiểu được đây là thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chứ không phải đặc quyền, đặc lợi.
 Ngọc Hà