Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật chăn nuôi

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 07/6/2018, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Dự án Luật chăn nuôi. Đây cũng là buổi thảo luận tổ cuối cùng trong chương trình Kỳ họp thứ năm. Tại tổ 11 gồm 4 đoàn ĐBQH: Điện Biên, Kon Tum, Hà Giang, Bạc Liêu. Tham gia thảo luận vào 2 dự án luật, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Vương Ngọc Hà, ĐBQH Sùng Thìn Cò phát biểu:
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Vương Ngọc Hà thảo luận tại tổ về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Dự án Luật chăn nuôi
Đối với Luật Công an nhân dân (sửa đổi): Tại Điều 18, Khoản 2 dự thảo luật quy định về việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, theo dự kiến điều động 25.000 công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Đại biểu đồng ý về quan điểm này, vì với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an, nếu bố trí lực lượng công an chính quy thì sẽ hiệu quả, nhất là trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuy nhiên, đại biểu rất mong muốn Ban soạn thảo sẽ đánh giá tác động cụ thể về đối tượng trực tiếp chịu sự ảnh hưởng của chính sách này, cụ thể là Trưởng công an xã và công an viên. Cần có lộ trình cụ thể để Chính phủ tiếp nhận lực lượng này, đây là vấn đề cần phải tính toán. Bên cạnh đó đại biểu còn băn khoăn đối với số biên chế đưa 25.000 công an chính quy về cơ sở thì lực lượng công an chính quy tại các phòng, ban chức năng có bị hổng về lực lượng hay không? Vấn đề này cần đánh giá kỹ và cần phải quyết tâm thực hiện nội dung này.

Điều 26 quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân. Dự thảo luật chưa quy định thế nào là Cục đặc biệt và tương đương? Học viện Công an có phải là Cục đặc biệt và tương đương không? Đồng thời dự thảo không nói đến Giám đốc Học viện Công an nhân dân không được quy định trần cấp bậc nào? Hiệu trưởng trường Công an nhân dân là Đại tá, trường Công an nhân dân có coi như là đơn vị cấp Cục không và đương nhiên phải hàm Thiếu tướng và Đại tá theo quy định. Vấn đề Học viện, trường Công an nhân dân cần được quy định rõ ràng có phải là đơn vị cấp Cục đặc biệt và tương được không?.

Việc quy định thẩm quyền, tiêu chí Cục đặc biệt: Mặc dù dự thảo quy định Thủ tướng bổ nhiệm Cục trưởng Cục đặc biệt nhưng tiêu chí nào thì không nêu rõ? Cần có sự giải thích rõ hơn, kèm theo dự thảo luật nên dự tính thế nào là Cục đặc biệt và tương đương.

Về quy định cấp hàm cao nhất của Giám đốc công an tỉnh, thành phố thuộc loại đơn vị hành chính loại 1: Tại Điều 26 dự thảo luật, đại biểu cho rằng, quy định như vậy là chưa đủ, vì nhiều tỉnh không được phân loại là đơn vị hành chính kinh tế loại 1 nhưng lại có vị trí cực kỳ quan trọng về chiến lược an ninh trật tự. Đại biểu đề xuất lấy tiêu chí là các địa bàn chiến lược về an ninh trật tự chứ không nên quy định như dự thảo luật. Đại biểu còn băn khoăn về trần cấp bậc hàm Đại tá, Giám đốc công an tỉnh, cấp phó của các cấp này thì quy định thế nào? Ban soạn thảo nên rà soát lại quy định trong Điều này để tránh việc bỏ sót.

Tại Điều 23 khoản 4 quy định tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng: Đề nghị nên cơ cấu thời gian không quá 5 năm thì được công nhận.

Đối với Luật Chăn nuôi: Đề nghị bổ sung tại Chương III quy định về thức ăn chăn nuôi công nghiệp cho phù hợp; Điều 3 quy định về giải thích các từ ngữ quá dài, đề nghị nên gom lại cho ngắn gọn và đầy đủ; Điều 3 khoản 10 đề nghị thống kê lại và bổ sung thêm các loài gia cầm cho đầy đủ, cụ thể như các loài chim cần liệt kê đầy đủ hơn...
 Hương Giang