Kiến nghị của cử tri Hà Giang gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã tổ chức TXCT chuyên đề về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và tiếp xúc cử tri định kỳ tại các huyện, thành phố trong tỉnh để thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã đồng tình, nhất trí cao với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp, đồng thời kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành của Trung ương những vấn đề như:

1. Đề nghị Trung ương xem xét bố trí tăng thêm 01 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các xã, phường, thị trấn có địa bàn rộng, mật độ dân số cao (nhưng chưa đạt tiêu chí xã, phường, thị trấn loại I) để đảm bảo giải quyết công việc của UBND, người dân và doanh nghiệp.

2. Đề nghị Bộ Tài chính có biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để chống thất thu ngân sách Nhà nước.

3. Đề nghị Chính phủ xem xét ban hành chính sách bình ổn giá ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo để đa số các hộ nghèo, cận nghèo được hưởng lợi và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

4. Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Khoản đ, Khoản e Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế vì quá trình thực hiện Nghị định gặp nhiều vướng mắc, bất cập, gây khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế; nhất là đối với những người tự nguyện xin nghỉ vì lý do cá nhân, gia đình.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung các khoản đ, e, g theo hướng quy định cần có đơn tự nguyện xin nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế.

5. Đề nghị Chính phủ xem xét bố trí các nguồn vốn để tập trung đẩy nhanh tiến độ kéo điện đến các thôn, bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia theo quyết định số 2801/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
                                                                                        Thu Hiền