Hội thảo lấy ý kiến tham gia về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày 23/9/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tỉnh Hà Giang phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật (KHKT) tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Dự Hội thảo có Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang, Ông Cao Hồng Kỳ - Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT tỉnh, cùng các chuyên gia, các nhà khoa học và một số sở, ngành liên quan của tỉnh.
Bà Vương Ngọc Hà - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang chủ trì Hội thảo.
Tại Hội thảo, tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các đại biểu dự Hội thảo nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường hiện hành và tập trung thảo luận về những nội dung liên quan đến đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bảo vệ môi trường không khí, quản lý di sản thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, xử lý chất thải rắn sinh hoạt... đồng thời cho rằng, dự thảo Luật cần bổ sung thêm những quy định: Kiểm soát các nguồn phát thải, đặc biệt là các nguồn thải lớn để quản lý chất lượng môi trường không khí tại các khu đô thị; trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát, thắt chặt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn phát thải đối với các nguồn phát thải khí lớn như nhà máy nhiệt điện than, nhà máy xi măng, sắt thép, nhà máy hóa chất…; bổ sung những quy định về quản lý ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh ngay từ khi có những biểu hiện ô nhiễm; bổ sung thêm một mục đánh giá tác động môi trường với biến đổi khí hậu đối với các dự án làm gia tăng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong lưu giữ các chất khó phân hủy, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy; quy định nội dung đánh giá tác động môi trường đến cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời quy định rõ hơn về đánh giá tác động môi trường đến cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học. Vì, đây là một nội dung quan trọng trong đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư...

Thay mặt cơ quan chủ trì Hội thảo, Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đánh giá cao các ý kiến tham gia đối với dự thảo Luật Bảo vệ môi trường và ghi nhận tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia để tổng hợp báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và làm cơ sở để tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 10 tới đây.
Hương Giang.