Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Sáng 4.5, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang phối hợp với Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và đồng chí Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện một số sở, ngành của tỉnh.
Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà tham gia ý kiến tại hội thảo.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đề xuất sửa đổi 60/168 điều của Luật Xây dựng năm 2014. Nội dung sửa đổi tập trung chủ yếu các nhóm vấn đề gồm: Hoàn thiện chính sách pháp luật về xây dựng, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại hội thảo, đa số đại biểu đánh giá cao những nội dung được đề xuất tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014, đặc biệt là những sửa đổi nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Các đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến góp ý như: Việc bổ sung nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng quy định tại điểm d, khoản 2, điều 54 là yêu cầu khó thực hiện và trái với yêu cầu quản lý về quy hoạch; trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung chưa đề cập đến quy định tư vấn, phản biện, giám sát, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề đối với hoạt động xây dựng. Đề nghị sửa đổi phạm vi điều chỉnh là hoạt động xây dựng để bao quát hơn; cần mở rộng phạm vi điều chỉnh, sửa đổi toàn diện Luật bao gồm cả những vấn đề như thanh tra xây dựng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; làm rõ trách nhiệm pháp lý của từng chủ thể trong từng giai đoạn của hoạt động đầu tư xây dựng…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và Liên hiệp các hội KH&KT tiếp thu đầy đủ và tổng hợp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp tới.
Nguồn tin: Báo Hà Giang