Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý ATTP tại huyện Vị Xuyên

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH - Đ.ĐBQH, trong 2 ngày 19 - 20/12/2016, Đoàn giám sát liên ngành do đồng chí Vương Ngọc Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm (VSATTP) giai đoạn 2011 - 2016 tại huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo các ban ngành liên quan của tỉnh. Tham dự làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên và các ngành liên quan của huyện.
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý ATTP  tại huyện Vị Xuyên
Trước khi làm việc với huyện, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Vị Xuyên như: Tổ kiểm dịch cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, xã Thanh Thủy; Trang trại nuôi bò của đoàn viên Hoàng Minh Thông; trang trại nuôi 300 con lợn thương phẩm tại xã Phong Quang; cơ sở sản xuất rượu ngô men lá HTX Trung Hải, xã Đạo Đức,...
    
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe UBND huyện Vị Xuyên báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP trên địa bàn trong 5 năm qua. Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2016, công tác quản lý VSATTP trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã được cải thiện, nâng cao hiệu quả rõ rệt; công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh được quan tâm, chú trọng; công tác thanh, kiểm tra được đẩy mạnh. Huyện đã phối hợp, tổ chức thanh, kiểm tra liên ngành các cấp được trên 17.000 lượt, xử lý hành chính 191 vụ vi phạm với số tiền nộp phạt ngân sách nhà nước hơn 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Vị Xuyên vẫn còn một số bất cập như: Thiếu kinh phí, thiếu cán bộ chuyên môn; phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để kiểm tra thử mẫu sản phẩm hàng hóa còn thiếu, chưa đảm bảo; công tác kiểm soát, kiểm dịch thú y, VSATTP gia súc, gia cầm trước khi giết mổ tại các cơ sở nhỏ lẻ còn kém; ý thức một số cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm trên địa bàn chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật về VSATTP.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Ngọc Hà - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBHQ khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của huyện Vị Xuyên trong công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo VSATTP của huyện Vị Xuyên cần đẩy mạnh vai trò của mình, kết nối chặt chẽ với các cơ quan thành viên trong công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về VSATTP; tập huấn chuyên môn, tăng cường lực lượng cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực phẩm xuất, nhập khẩu qua biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tăng cường lực lượng kiểm soát VSATTP khi giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở nhỏ lẻ, các dịch vụ ăn uống đường phố và các bếp ăn tập thể; xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm, từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý VSATTP trên địa bàn huyện tốt hơn./.

Quỳnh Anh