Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang tham gia thảo luận ở Tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, chiều 10/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII).
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang chủ trì Tổ thảo luận
Tại tổ thảo luận số 6, gồm các tỉnh: Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu, dưới sự chủ trì của Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang, tổ trưởng Tổ thảo luận, các đại biểu đã tham gia phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham gia phát biểu thảo luận đại biểu Triệu Tài Vinh - Đoàn Hà Giang cho rằng: Cần quan tâm xây dựng Bộ tiêu chí kinh tế thị trường; vấn đề bao phủ bảo hiểm xã hội; tính tích cực tiến bộ của chính sách bảo hiểm xã hội đã tiệm cận quốc tế, nhưng diện bao phủ cần rộng hơn; nhóm yếu thế đã được quan tâm, thể hiện sự ưu việt của chế độ, quan tâm đến việc mở ra các gói bảo hiểm linh hoạt cho khu vực này (ví dụ như bảo hiểm liên thế hệ).

 

Đại biểu Triệu Tài Vinh phát biểu thảo luận tại Tổ

Đại biểu Triệu Tài Vinh cũng cho rằng xây dựng văn hóa con người Việt Nam cần quan tâm đến thương hiệu người Việt Nam như thế nào, vì văn hóa đang ngày một mai một; đổi mới giáo dục đào tạo, nhưng phải xây dựng văn hóa con người Việt Nam và cần có sự quan tâm hơn về văn hóa truyền thống. Muốn duy trì bản sắc văn hóa thì chủ thể thực hiện rất quan trọng. Cùng với đó quan tâm và có quan điểm tạo sân chơi trong khởi nghiệp, tạo môi trường khởi nghiệp trong xã hội, nhà trường và doanh nghiệp.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang tổ trưởng Tổ 6 đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                    Trọng Tuấn