Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến của doanh nghiệp vào dự thảo luật Doanh nghiệp (Sửa đổi)

Nhằm nắm bắt thực trạng trữ lượng các loại khoáng sản, tình hình khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản. Qua đó kiến nghị, đề xuất giải pháp để quản lý hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp vào 03 dự thảo luật: Doanh nghiệp (sửa đổi); Đầu tư (sửa đổi); Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Sáng 27.4, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tổ chức cuộc họp với đại diện Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông và Công ty TNHH Giang Sơn. Đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đại diện Công ty TNHH Giang Sơn báo cáo tóm tắt tình hình việc thực hiện chính sách pháp luật về khoáng sản giai đoạn 2015 – 2019 tại cuộc họp.
Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông và Công ty TNHH Giang Sơn báo cáo tóm tắt tình hình việc thực hiện chính sách pháp luật về khoáng sản giai đoạn 2015 – 2019: Nhìn chung, thời gian qua, hai doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn đã chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập cho người dân địa phương. Trong quá trình khai thác, các doanh nghiệp cơ bản đều thực hiện nghiêm túc các quy định về khai thác khoáng sản, đất đai, môi trường; việc chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản đã phát huy được hiệu quả, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Qua thảo luận tại cuộc họp, các doanh nghiệp đã đề nghị tỉnh và các ngành chức năng, UBND các huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Kiên quyết giải tỏa, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép của người dân xung quanh khu vực mỏ…
 
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vương Ngọc Hà nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận, kiến nghị của doanh nghiệp về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Đầu tư (sửa đổi); Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) cũng như các nội dung về những cơ chế, chính sách trong quá trình hoạt động thực tiễn tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo công tác an sinh xã hội cho nhân dân trong khu vực, nhất là vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, bảo vệ môi trường, tránh để lại hệ lụy trong quá trình hoạt động khai thác, sản xuất.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang