Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 – 2018 đối với Hội Nông dân và Liên Minh Hợp tác xã

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 – 2018, sáng ngày 20/03/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang do đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội XIV đơn vị tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn cùng thành viên đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Hội Nông dân và Liên Minh Hợp tác xã.
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội XIV đơn vị tỉnh Hà Giang kết luận tại buổi làm việc.
Theo báo cáo tình hình thực hiện Quỹ hỗ trợ nông thôn, giai đoạn 2013 – 2018 đã hỗ trợ trên 2.500 lượt hộ nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tính đến nay tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý 16.518 triệu đồng; nguồn vốn đã và đang hỗ trợ hội viên nông dân vay; thông qua nguồn vốn Quỹ các cấp Hội đã xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế cho năng xuất, chất lượng, hiệu quả đã và đang triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh giúp cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên khá giầu.  

Đối với Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, giai đoạn 2013 – 2018 đã thực hiện giải ngân cho vay 38 lượt hợp tác xã với 38 dự án vay, trong đó cho vay đầu tư lĩnh vực nông nghiệp với 28 dự án; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại 10 dự án. Tất cả các khoản cho vay dư nợ tại Quỹ đều là các khoản vay trung hạn, không có khoản vay nào quá hạn và chưa có phát sinh nợ xấu và vay vốn đều trả nợ gốc và nợ lãi theo đúng kỳ hạn ghi trong hợp đồng tín dụng. Thông qua nguồn vốn vay giúp cho các Hợp tác xã phát triển theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

 

Lãnh đạo Hội nông dân trao đổi tại buổi làm việc
 
Trên cơ sở báo cáo hoạt động của các quỹ, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và khả năng huy động nguồn vốn, đầu tư, quản lý tài chính của các loại quỹ, cũng như những khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động, nhất là tính pháp lý về thẩm quyền và chế tài trong quy trình xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan; tính công khai, minh bạch trong quản lý nhằm đảm bảo sự giám sát của cơ quan chức năng liên quan, vấn đề tự chủ tài chính và việc sáp nhập các loại quỹ có cùng nhiệm Vụ, chức năng…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đánh giá cao Hội nông dân và Liên Minh Hợp tác xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 – 2018 và đề nghị tăng cường rà soát hướng dẫn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng cho cán bộ quản lý Quỹ các huyện, thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát; rà soát toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động Quỹ theo quy định của pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai các loại Quỹ; làm tốt công tác tuyên truyền để các HTX tiếp cận nguồn vốn; tích cực tham mưu có hiệu quả trong việc thực hiện các nguồn vốn; tăng cường công tác phối hợp với Sở Nông nghiệp, ngân hàng Nông nghiệp và các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện…; tiếp tục hoàn thiện báo cáo mà các thành viên đoàn giám sát đã nêu, trong đó cần nêu rõ những kiến nghị, quan điểm của ngành, đơn vị đối với những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các loại quỹ. Các ý kiến tại buổi giám sát sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định và gửi tới các ngành chức năng liên quan xem xét giải quyết./.
 Thanh Hà